Manja slova Veća slova RSS

USPNFT

aspn

>

Liste država koje ne primjenjuju/u nedovoljnoj mjeri primjenjuju standarde SPN/FT

Datum objave: 02.03.2021 10:33 | Autor: SFOP

Ispis Štampaj stranicu Download Download


U skladu sa Članom 23 (4) Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma, Uprava policije – Sektor za finansijsko-obavještajne poslove objavljuje liste država koje, na osnovu podataka međunarodnih organizacija, ne primjenjuju/u nedovoljnoj mjeri primjenjuju standarde SPN/FT.

Siva lista

Na „sivoj listi“ se nalaze države koje su pod pojačanim nadzorom i koje aktivno rade sa FATF-om na uklanjanju strateških nedostataka u svojim sistemima za borbu protiv pranja novca, finansiranja terorizma i finansiranja proliferacije. Kada FATF stavi državu pod pojačani nadzor, odnosno na Sivu listu, to znači da se ta država obavezala da će brzo da ukloni utvrđene strateške nedostatke u okviru dogovorenog vremenskog perioda i da ona podliježe pojačanom nadzoru.

Crna lista

Na „crnoj listi“ se nalaze visoko rizične države koje imaju značajne strateške nedostatke u svojim režimima za borbu protiv pranja novca, finansiranja terorizma i finansiranja proliferacije. Za sve države koje su identifikovane kao visoko rizične FATF poziva svoje članice i zahtijeva od svih država da primjene produbljene mjere identifikacije i praćenja klijenata, a u najozbiljnijim slučajevima, države se pozivaju da primjene kontramjere kako bi zaštitile međunarodni finansijski sistem od kontinuiranih rizika od pranja novca, finansiranja terorizma i finansiranja proliferacije (PN/FT/FP) koji proističu iz te zemlje.SIVA LISTA

CRNA LISTA

Albanija

Barbados

Bocvana

Demokratska Narodna Republika Koreja (DNRK)

Burkina Faso

Kambodža

Iran

Kajmanska Ostrva

Gana

Jamajka

Jemen

Mauricijus

Maroko

Mjanmar

Nikaragva

Pakistan

Panama

Senegal

Sirija

Uganda

Zimbabve

Navedena lista sačinjena je na osnovu podataka koje je FATF objavio 25.02.2021. godine.

Ista će se ažurirati na period od četiri mjeseca, odnosno u skladu sa ažuriranjem liste od strane FATF.
Ukoliko bude neophodno, lista će se vanredno ažurirati i ranije.

 

List of countries that do not/ insufficiently apply AML/CFT standards

In accordance with Article 23(3) of the Law on the Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing, Police Directorate- Department for Financial Intelligence Affairs publishes on its website the list of countries that, based on the data of international organizations, do not apply at all/in sufficient measure the standards in the area of money laundering and terrorist financing.


Grey List

The „grey list“ includes jurisdictions under increased monitoring that are actively working with the FATF to address strategic deficiencies in their regimes to counter money laundering, terrorist financing, and proliferation financing. When the FATF places a jurisdiction under increased monitoring, i.e. on the „grey list“, it means the country has committed to resolve swiftly the identified strategic deficiencies within agreed timeframes and is subject to increased monitoring.

Black List

The „black list“ includes high-risk jurisdictions that have significant strategic deficiencies in their regimes to counter money laundering, terrorist financing, and financing of proliferation. For all countries identified as high-risk, the FATF calls on all members and urges all jurisdictions to apply enhanced due diligence, and in the most serious cases, countries are called upon to apply counter-measures to protect the international financial system from the ongoing money laundering, terrorist financing, and proliferation financing (ML/TF/PF) risks emanating from the country. 

GREY LIST

BLACK LIST

Albania

Barbados

Botswana

Democratic People's Republic of Korea (DPRK)

Burkina  Faso

Cambodia

Iran

Cayman Islands

Ghana

Jamaica

Mauritius

Morocco

Myanmar

Nicaragua

Pakistan

Panama

Senegal

Syria

Uganda

Yemen

Zimbabwe

This list is drafted on the basis of FATF Public Statement published on 25 February 2021.

The list will be updated every four months i.e. in accordance with the updated FATF list of non- cooperative and high risk jurisdictions. If it is necessary, the list can be updated earlier.