Мања слова Већа слова РССУСПНФТ

аспн

Препоруке ФАТФ-а

10.07.2020.

Високо ризичне државе које подлијежу позиву за предузимање активности – 30. јун 2020. године

28. априла 2020. године, ФАТФ је донио одлуку да генерално паузира поступак преиспитивања за уврштавање на листу високо ризичних држава које подлијежу позиву за предузимање активности. Стога, ФАТФ упућује на листу високо ризичних држава које подлијежу позиву за предузимање активности усвојену у фебруару 2020. године. Иако саопштење можда нужно не одражава новији статус у системима СПН/ФТ у Ирану и Народној Демократској Републици Кореји, ФАТФ-ов позив за предузимање активности у односу на ове високо ризичне државе остаје на снази.

19.07.2019.

ФАТФ Смјернице за приступ заснован на процјени ризика за правне стручњаке

Приступ заснован на процјени ризика( риск-басед аппроацх -РБА) је кључан за дјелотворну примјену препорука Међународног радног тијела за примјену финансијских мјера у борби против прања новца и финансирања тероризма-ФАТФ. То значи да надзорни органи и правни стручњаци треба да идентификују, процијене и разумију ризике од прања новца и финансирања тероризма којима су правни стручњаци изложени, и да примјене одговарајуће мјере да би се ти ризици смањили. Овај приступ омогућава расподјелу ресурса у областима гдје су ризици виши.

18.05.2006.

Специјалне препоруке ФАТФ-а о финансирању тероризма

Специјалне препоруке ФАТФ-а о финансирању тероризма
Схватајући да је предузимање акције против финансирања тероризма од виталног значаја, чланице ФАТФ-а сагласиле су се око ових Препорука, које у комбинацији са ФАТФ-овим 40 Препорука о прању новца чине основни оквир за откривање, спрјечавање и сузбијање финансирања тероризма и терористичких аката.

Доwнлоад