Manja slova Veća slova RSS

USPNFT

aspn

>

FATF Smjernice za pristup zasnovan na procjeni rizika za pravne stručnjake

Datum objave: 19.07.2019 08:15 | Autor: USPNFT

Ispis Štampaj stranicu Download Download


Pristup zasnovan na procjeni rizika( risk-based approach -RBA) je ključan za djelotvornu primjenu preporuka Međunarodnog radnog tijela za primjenu finansijskih mjera u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma-FATF. To znači da nadzorni organi i pravni stručnjaci treba da identifikuju, procijene i razumiju rizike od pranja novca i finansiranja terorizma kojima su pravni stručnjaci izloženi, i da primjene odgovarajuće mjere da bi se ti rizici smanjili. Ovaj pristup omogućava raspodjelu resursa u oblastima gdje su rizici viši.
Navedene smjernice imaju za cilj da pomognu u primjeni pristupa zasnovanog na riziku , uzimajući u obzir nacionalnu procjenu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma i zakonodavni i regulatorni okvir koji se odnosi na SPN/FT . Obuhvataju i opšti prikaz pristupa zasnovanog na riziku i pružaju posebne smjernice za pravne stručnjake i njihove nadzorne organe . Smjernice su izrađene u saradnji sa pravnim stručnjacima kako bi se osiguralo da one odražavaju stručnost i dobre prakse iz pravne profesije.

https://www.fatf-gafi.org/documents/riskbasedapproach/documents/rba-legal-professionals.html?hf=10&b=0&s=desc(fatf_releasedate)