Manja slova Veća slova RSSUSPNFT

aspn

Preporuke FATF-a

10.07.2020.

Visoko rizične države koje podliježu pozivu za preduzimanje aktivnosti – 30. jun 2020. godine

28. aprila 2020. godine, FATF je donio odluku da generalno pauzira postupak preispitivanja za uvrštavanje na listu visoko rizičnih država koje podliježu pozivu za preduzimanje aktivnosti. Stoga, FATF upućuje na listu visoko rizičnih država koje podliježu pozivu za preduzimanje aktivnosti usvojenu u februaru 2020. godine. Iako saopštenje možda nužno ne odražava noviji status u sistemima SPN/FT u Iranu i Narodnoj Demokratskoj Republici Koreji, FATF-ov poziv za preduzimanje aktivnosti u odnosu na ove visoko rizične države ostaje na snazi.

19.07.2019.

FATF Smjernice za pristup zasnovan na procjeni rizika za pravne stručnjake

Pristup zasnovan na procjeni rizika( risk-based approach -RBA) je ključan za djelotvornu primjenu preporuka Međunarodnog radnog tijela za primjenu finansijskih mjera u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma-FATF. To znači da nadzorni organi i pravni stručnjaci treba da identifikuju, procijene i razumiju rizike od pranja novca i finansiranja terorizma kojima su pravni stručnjaci izloženi, i da primjene odgovarajuće mjere da bi se ti rizici smanjili. Ovaj pristup omogućava raspodjelu resursa u oblastima gdje su rizici viši.

27.06.2016.

FATF Recommendatons

27.06.2016.

Preporuke FATF-a

18.05.2006.

Specijalne preporuke FATF-a o finansiranju terorizma

Specijalne preporuke FATF-a o finansiranju terorizma


Shvatajući da je preduzimanje akcije protiv finansiranja terorizma od vitalnog značaja, članice FATF-a saglasile su se oko ovih Preporuka, koje u kombinaciji sa FATF-ovim 40 Preporuka o pranju novca čine osnovni okvir za otkrivanje, sprječavanje i suzbijanje finansiranja terorizma i terorističkih akata.


Download