Manja slova Veća slova RSSUSPNFT

aspn

Obavjestenja FATF-a

30.11.2012.

FATF Javno Saopštenje - 19 Oktobar 2012

Pariz, 19 Oktobar 2012 - FATF je organizacija koja postavlja globalne standarde u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma. Kako bi zaštitio međunarodni finansijski sistem od rizika koje sa sobom nose pranje novca i finansiranje terorizma, i podstakao što veću usklađenost sa standardima za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma, FATF je identifikovao države koje imaju strateške nedostatke i sa kojima radi na otklanjanju tih nedostataka koji predstavljaju rizik po međunarodni finansijski sistem.

25.07.2012.

FATF Public Statement - 22 June 2012

Rome, 22 June 2012 - The Financial Action Task Force (FATF) is the global standard setting body for anti-money laundering and combating the financing of terrorism (AML/CFT). In order to protect the international financial system from money laundering and financing of terrorism (ML/FT) risks and to encourage greater compliance with the AML/CFT standards, the FATF identified jurisdictions that have strategic deficiencies and works with them to address those deficiencies that pose a risk to the international financial system.

25.07.2012.

FATF Javno saopštenje – 22.06.2012.godine

Rim, 22.06.2012. godine FATF je organizacija koja postavlja globalne standarde u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma. Kako bi zaštitio međunarodni finansijski sistem od rizika koje sa sobom nose pranje novca i finansiranje terorizma, i podstakao što veću usklađenost sa standardima za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma, FATF je identifikovao države koje imaju strateške nedostatke i sa kojima radi na otklanjanju tih nedostataka koji predstavljaju rizik po međunarodni finansijski sistem.

25.07.2012.

Improving Global AML/CFT Compliance: on-going process - 22 June 2012

Rome, 22 June 2012 - As part of its on-going review of compliance with the AML/CFT standards, the FATF has to date identified the following jurisdictions which have strategic AML/CFT deficiencies for which they have developed an action plan with the FATF. While the situations differ among each jurisdiction, each jurisdiction has provided a written high-level political commitment to address the identified deficiencies. The FATF welcomes these commitments.

25.07.2012.

Unaprjeđivanje usklađenosti SPNFT sistema na globalnom nivou: kontinuirani proces – 22. jun 2012. godine

Rim, 22. jun 2012 – Kao dio svog kontinuiranog prikaza usklađenosti sa standardima SPNFT, FATF je do sada identifikovao sljedeće države koje imaju strateške nedostke u sistemu SPNFT za koje je razvijen akcioni plan sa FATF-om. Iako se situacija razlikuje između država, svaka država je obezbijedila pisanu obavezu na visokom političkom nivou u otklanjanju identifikovanih nedostataka. FATF pozdravlja ove obaveze.

23.02.2012.

Improving Global AML/CFT Compliance: on-going process

Paris, 16 February 2012 - As part of its on-going review of compliance with the AML/CFT standards, the FATF has to date identified the following jurisdictions which have strategic AML/CFT deficiencies for which they have developed an action plan with the FATF . While the situations differ among each jurisdiction, each jurisdiction has provided a written high-level political commitment to address the identified deficiencies. The FATF welcomes these commitments.

23.02.2012.

FATF Public Statement - 16 February 2012

Paris, 16 February 2012 - The Financial Action Task Force (FATF) is the global standard setting body for anti-money laundering and combating the financing of terrorism (AML/CFT) . In order to protect the international financial system from money laundering and financing of terrorism (ML/FT) risks and to encourage greater compliance with the AML/CFT standards, the FATF identified jurisdictions that have strategic deficiencies and works with them to address those deficiencies that pose a risk to the international financial system.

12.12.2011.

Improving Global AML/CFT Compliance: on-going process - 28 October 2011

Paris, 28 October 2011 - As part of its on-going review of compliance with the AML/CFT standards, the FATF has to date identified the following jurisdictions which have strategic AML/CFT deficiencies for which they have developed an action plan with the FATF. While the situations differ among each jurisdiction, each jurisdiction has provided a written high-level political commitment to address the identified deficiencies. The FATF welcomes these commitments.

02.12.2011.

FATF Obavještenje 28. oktobar 2011. godine

FATF je organizacija koja postavlja globalne standarde u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma. U cilju zaštite međunarodnog finansijskog sistema od rizika koje sa sobom nose pranje novca i finansiranje terorizma, a u cilju podsticanja što veće usklađenosti sa standardima za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma, FATF je identifikovao države koje imaju strateške nedostatke, sa kojima radi na otklanjanju tih nedostataka koji predstavljaju rizik po međunarodni finansijski sistem.

17.08.2011.

FATF Public Statement - 24 June 2011

24 June 2011 - The Financial Action Task Force (FATF) is the global standard setting body for anti-money laundering and combating the financing of terrorism (AML/CFT). In order to protect the international financial system from ML/FT risks and to encourage greater compliance with the AML/CFT standards, the FATF identified jurisdictions that have strategic deficiencies and works with them to address those deficiencies that pose a risk to the international financial system.