Manja slova Veća slova RSSUSPNFT

aspn

Obavjestenja FATF-a

14.03.2017.

UNAPREĐENE USKLAĐENOSTI SISTEMA SPN/FT NA GLOBALNOM NIVOU

Pariz, Francuska, 24. februar 2017. godine - Kao dio kontinuirane kontrole usklađenosti sa standardima u oblasti SPN/FT, FATF je identifikovao sljedeće države sa strateškim nedostacima u oblasti SPN/FT, u cilju čijeg otklanjanja su one izradile akcione planove u saradnji sa FATF. Iako se situacija razlikuje između država, svaka država se u pisanoj formi obavezala na visokom političkom nivou da će raditi na rješavanju prepoznatih nedostataka. FATF pozdravlja ovakav vid obavezivanja.

14.03.2017.

Javno saopštenje FATF od 24.02.2017. godine

Pariz, Francuska 24. februar 2017. godine - Radna grupa za finansijske mjere u borbi protiv pranja novca (Financial Action Task Force - FATF) je tijelo odgovorno za uspostavljanje globalnih standarda u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma (SPN/FT). U cilju zaštite medunarodnog finansijskog sistema od rizika koje sa sobom nose pranje novca i finansiranje terorizma, i podsticanja što veće usklađenosti sa standardima za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma, FATF je identifikovao države koje imaju strateške nedostatke i sa kojima radi na otklanjanju tih nedostataka koji predstavljaju rizik po međunarodni finansijski sistem.

01.07.2016.

JAVNO SAOPŠTENJE FATF-a

Busan, Koreja, 2. jun 2016. godine - Radna grupa za finansijske mjere u borbi protiv pranja novca (Financial Action Task Force - FATF) je tijelo odgovorno za uspostavljanje globalnih standarda u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma (SPN/FT). U cilju zaštite medunarodnog finansijskog sistema od rizika koje sa sobom nose pranje novca i finansiranje terorizma, i podsticanja što veće usklađenosti sa standardima za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma, FATF je identifikovao države koje imaju strateške nedostatke i sa kojima radi na otklanjanju tih nedostataka koji predstavljaju rizik po međunarodni finansijski sistem.

01.07.2016.

UNAPREĐENE USKLAĐENOSTI SISTEMA SPN/FT NA GLOBALNOM NIVOU

Busan,Koreja, 24. 06.2016 - Kao dio kontinuirane kontrole usklađenosti sa standardima u oblasti SPN/FT, FATF je do sada identifikovao sledeće države sa strateškim nedostacima u oblasti SPN/FT, u cilju čijeg otklanjanja su one izradile akcione planove u saradnji sa FATF. Iako se situacija razlikuje između država, svaka država se u pisanoj formi obavezala na visokom političkom nivou da će raditi na rješavanju prepoznatih nedostataka. FATF pozdravlja ovakav vid obavezivanja.

25.02.2016.

Unapređenje globalne usklađenosti SPN

Pariz, 19. februar 2016 - Kao dio kontinuirane kontrole usklađenosti sa standardima u oblasti SPN/FT, FATF je do sada identifikovao sledeće države sa strateškim nedostacima u oblasti SPN/FT, u cilju čijeg otklanjanja su one izradile akcione planove u saradnji sa FATF. Iako se situacija razlikuje između država, svaka država se u pisanoj formi obavezala na visokom političkom nivou da će raditi na rješavanju prepoznatih nedostataka. FATF pozdravlja ovakav vid obavezivanja.

25.02.2016.

Javno saopštenje FATF od 19.02.2016

Pariz, 19. Februar 2016 - Radna grupa za finansijske mjere u borbi protiv pranja novca (Financial Action Task Force - FATF) je tijelo odgovorno za uspostavljanje globalnih standarda u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma (SPN/FT). U cilju zaštite medunarodnog finansijskog sistema od rizika koje sa sobom nose pranje novca i finansiranje terorizma, i podsticanja što veće usklađenosti sa standardima za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma, FATF je identifikovao države koje imaju strateške nedostatke i sa kojima radi na otklanjanju tih nedostataka koji predstavljaju rizik po međunarodni finansijski sistem.

13.01.2016.

Izvještaj FATF-a o novonastalim rizicima od finansiranja terorizma

U oktobru 2015. godine FATF je objavio izvještaj o novonastalim rizicima od finansiranja terorizma. Svjedoci smo da su se broj i vrsta terorističkih grupa i prijetnji koje one predstavljaju vremenom promijenile, ali osnovna potreba terorista da prikupljaju, transferišu i koriste sredstva je i dalje ostala ista. Međutim, kako se veličina i struktura terorističkih organizacija mijenja, tako se mijenjaju i načini i metode koje one koriste za prikupljanje i upravljanje sredstvima. Glavni cilj ovog Izvještaja, koji možete preuzeti na doljenavedenom linku, je analiza nedavno utvrđenih metoda i fenomena finansiranja terorizma, koji su nazvani kao „novonastali rizici od finansiranja terorizma“.

20.11.2015.

Izvještaj FATF-a o finansiranju terorističke organizacije Islamske države Iraka i Levanta (ISIL)

U februaru 2015. godine FATF je objavio izvještaj o finansiranju terorističke organizacije Islamske države Iraka i Levanta (ISIL). S obzirom na brzi razvoj terorističke organizacije ISIL, FATF je preduzeo mjere u cilju upoznavanja, i razumjevanja načina na koji ISIL funkcioniše, kako se finansira, kao i koji su to povezani rizici od finansiranja terorizma. U Izvještaju FATF-a, koji možete preuzeti na doljenavedenom linku, dat je prikaz izvora prihoda i finansijskih aktivnosti ISIL-a koji su do danas prepoznati i utvrđeni.

16.11.2015.

Javno saopštenje FATF-a od – 23. oktobra 2015.godine

Pariz, 23.oktobar 2015 - Radna grupa za finansijske mjere u borbi protiv pranja novca (Financial Action Task Force - FATF) je tijelo odgovorno za uspostavljanje globalnih standarda u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma (SPN/FT). U cilju zaštite medunarodnog finansijskog sistema od rizika koje sa sobom nose pranje novca i finansiranje terorizma, i podsticanja što veću usklađenosti sa standardima za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma, FATF je identifikovao države koje imaju strateške nedostatke i sa kojima radi na otklanjanju tih nedostataka koji predstavljaju rizik po međunarodni finansijski sistem.

16.11.2015.

Unapređivanje globalne usklađenosti SPN/FT: kontinuirani proces – 23. oktobar 2015. godine

Pariz, 23. oktobar 2015 - Kao dio kontinuirane kontrole usklađenosti sa standardima u oblasti SPN/FT, FATF je do sada identifikovao sledeće države sa strateškim nedostacima u oblasti SPN/FT, u cilju čijeg otklanjanja su one izradile akcione planove u saradnji sa FATF. Iako se situacija razlikuje između država, svaka država se u pisanoj formi obavezala na visokom političkom nivou da će raditi na rješavanju prepoznatih nedostataka. FATF pozdravlja ovakav vid obavezivanja.