Мања слова Већа слова РССУСПНФТ

аспн

Обавјестења ФАТФ-а

14.03.2017.

УНАПРЕЂЕНЕ УСКЛАЂЕНОСТИ СИСТЕМА СПН/ФТ НА ГЛОБАЛНОМ НИВОУ

Париз, Француска, 24. фебруар 2017. године - Као дио континуиране контроле усклађености са стандардима у области СПН/ФТ, ФАТФ је идентификовао сљедеће државе са стратешким недостацима у области СПН/ФТ, у циљу чијег отклањања су оне израдиле акционе планове у сарадњи са ФАТФ. Иако се ситуација разликује између држава, свака држава се у писаној форми обавезала на високом политичком нивоу да ће радити на рјешавању препознатих недостатака. ФАТФ поздравља овакав вид обавезивања.

14.03.2017.

Јавно саопштење ФАТФ од 24.02.2017. године

Париз, Француска 24. фебруар 2017. године - Радна група за финансијске мјере у борби против прања новца (Финанциал Ацтион Таск Форце - ФАТФ) је тијело одговорно за успостављање глобалних стандарда у области спречавања прања новца и финансирања тероризма (СПН/ФТ). У циљу заштите медународног финансијског система од ризика које са собом носе прање новца и финансирање тероризма, и подстицања што веће усклађености са стандардима за борбу против прања новца и финансирања тероризма, ФАТФ је идентификовао државе које имају стратешке недостатке и са којима ради на отклањању тих недостатака који представљају ризик по међународни финансијски систем.

01.07.2016.

ЈАВНО САОПШТЕЊЕ ФАТФ-а

Бусан, Кореја, 2. јун 2016. године - Радна група за финансијске мјере у борби против прања новца (Финанциал Ацтион Таск Форце - ФАТФ) је тијело одговорно за успостављање глобалних стандарда у области спречавања прања новца и финансирања тероризма (СПН/ФТ). У циљу заштите медународног финансијског система од ризика које са собом носе прање новца и финансирање тероризма, и подстицања што веће усклађености са стандардима за борбу против прања новца и финансирања тероризма, ФАТФ је идентификовао државе које имају стратешке недостатке и са којима ради на отклањању тих недостатака који представљају ризик по међународни финансијски систем.

01.07.2016.

УНАПРЕЂЕНЕ УСКЛАЂЕНОСТИ СИСТЕМА СПН/ФТ НА ГЛОБАЛНОМ НИВОУ

Бусан,Кореја, 24. 06.2016 - Као дио континуиране контроле усклађености са стандардима у области СПН/ФТ, ФАТФ је до сада идентификовао следеће државе са стратешким недостацима у области СПН/ФТ, у циљу чијег отклањања су оне израдиле акционе планове у сарадњи са ФАТФ. Иако се ситуација разликује између држава, свака држава се у писаној форми обавезала на високом политичком нивоу да ће радити на рјешавању препознатих недостатака. ФАТФ поздравља овакав вид обавезивања.

25.02.2016.

Унапређење глобалне усклађености СПН

Париз, 19. фебруар 2016 - Као дио континуиране контроле усклађености са стандардима у области СПН/ФТ, ФАТФ је до сада идентификовао следеће државе са стратешким недостацима у области СПН/ФТ, у циљу чијег отклањања су оне израдиле акционе планове у сарадњи са ФАТФ. Иако се ситуација разликује између држава, свака држава се у писаној форми обавезала на високом политичком нивоу да ће радити на рјешавању препознатих недостатака. ФАТФ поздравља овакав вид обавезивања.

25.02.2016.

Јавно саопштење ФАТФ од 19.02.2016

Париз, 19. Фебруар 2016 - Радна група за финансијске мјере у борби против прања новца (Финанциал Ацтион Таск Форце - ФАТФ) је тијело одговорно за успостављање глобалних стандарда у области спречавања прања новца и финансирања тероризма (СПН/ФТ). У циљу заштите медународног финансијског система од ризика које са собом носе прање новца и финансирање тероризма, и подстицања што веће усклађености са стандардима за борбу против прања новца и финансирања тероризма, ФАТФ је идентификовао државе које имају стратешке недостатке и са којима ради на отклањању тих недостатака који представљају ризик по међународни финансијски систем.

13.01.2016.

Извјештај ФАТФ-а о новонасталим ризицима од финансирања тероризма

У октобру 2015. године ФАТФ је објавио извјештај о новонасталим ризицима од финансирања тероризма. Свједоци смо да су се број и врста терористичких група и пријетњи које оне представљају временом промијениле, али основна потреба терориста да прикупљају, трансферишу и користе средства је и даље остала иста. Међутим, како се величина и структура терористичких организација мијења, тако се мијењају и начини и методе које оне користе за прикупљање и управљање средствима. Главни циљ овог Извјештаја, који можете преузети на дољенаведеном линку, је анализа недавно утврђених метода и феномена финансирања тероризма, који су названи као „новонастали ризици од финансирања тероризма“.

20.11.2015.

Извјештај ФАТФ-а о финансирању терористичке организације Исламске државе Ирака и Леванта (ИСИЛ)

У фебруару 2015. године ФАТФ је објавио извјештај о финансирању терористичке организације Исламске државе Ирака и Леванта (ИСИЛ). С обзиром на брзи развој терористичке организације ИСИЛ, ФАТФ је предузео мјере у циљу упознавања, и разумјевања начина на који ИСИЛ функционише, како се финансира, као и који су то повезани ризици од финансирања тероризма. У Извјештају ФАТФ-а, који можете преузети на дољенаведеном линку, дат је приказ извора прихода и финансијских активности ИСИЛ-а који су до данас препознати и утврђени.

16.11.2015.

Јавно саопштење ФАТФ-а од – 23. октобра 2015.године

Париз, 23.октобар 2015 - Радна група за финансијске мјере у борби против прања новца (Финанциал Ацтион Таск Форце - ФАТФ) је тијело одговорно за успостављање глобалних стандарда у области спречавања прања новца и финансирања тероризма (СПН/ФТ). У циљу заштите медународног финансијског система од ризика које са собом носе прање новца и финансирање тероризма, и подстицања што већу усклађености са стандардима за борбу против прања новца и финансирања тероризма, ФАТФ је идентификовао државе које имају стратешке недостатке и са којима ради на отклањању тих недостатака који представљају ризик по међународни финансијски систем.

16.11.2015.

Унапређивање глобалне усклађености СПН/ФТ: континуирани процес – 23. октобар 2015. године

Париз, 23. октобар 2015 - Као дио континуиране контроле усклађености са стандардима у области СПН/ФТ, ФАТФ је до сада идентификовао следеће државе са стратешким недостацима у области СПН/ФТ, у циљу чијег отклањања су оне израдиле акционе планове у сарадњи са ФАТФ. Иако се ситуација разликује између држава, свака држава се у писаној форми обавезала на високом политичком нивоу да ће радити на рјешавању препознатих недостатака. ФАТФ поздравља овакав вид обавезивања.