Мања слова Већа слова РСС

УСПНФТ

аспн

>

УНАПРЕЂЕЊЕ УСКЛАЂЕНОСТИ СИСТЕМА СПН/ФТ НА ГЛОБАЛНОМ НИВОУ

Датум објаве: 01.11.2019 15:00 | Аутор: ССПНФТ

Испис Штампај страницу Доwнлоад Доwнлоад


Париз, Француска, 18. октобар 2019. године - Као дио континуиране провјере усклађености са стандардима у области СПН/ФТ, ФАТФ је идентификовао сљедеће државе са стратешким недостацима у области СПН/ФТ, у циљу чијег отклањања су израдиле акционе планове у сарадњи са ФАТФ. Иако је у свакој држави ситуација различита, свака држава се у писаној форми обавезала на високом политичком нивоу да ће радити на рјешавању препознатих недостатака. ФАТФ поздравља овакав вид обавезивања.

ФАТФ још увек није извршио процијену стања у великом броју држава. ФАТФ наставља да континуирано идентификује државе које представљају ризик за међународни финансијски систем.  

 ФАФТ и регионална тијела (ФСРБс) која функционишу по узору на ФАТФ наставити ће да раде са доље наведеним државама и да извјештавају о напретку који је остварен по питању уочених недостатака. ФАТФ позива ове државе да ефикасно примјењују акционе планове и то у предложеним временским оквирима. ФАТФ ће пажљиво надзирати примјену ових акционих планова. ФАТФ не позива на примјену продубљених ЦДД мјера у односу на доље наведене државе, али подстиче своје чланице да размотре информације наведене у даљем тексту.

Државе са стратешким недостацима

 

Државе које више не подлијежу надзору

Бахами
Боцвана
Камбоџа
Гана
Исланд
Монголија
Пакистан
Панама
Сирија
Тринидад иТобаго
Јемен
Зимбабве

 

Етиопија
Шри Ланка
Тунис

Бахами

Од октобра 2018. године, када су се Бахами на високом политичком нивоу обавезали да ће сарађивати са ФАТФ и ЦФАТФ на јачању дјелотворности свог система СПН/ФТ и отклонити све техничке недостатке,  Бахами су предузели кораке у циљу унапређења свог система СПН/ФТ. Ово укључује увођење протокола и система електронског управљања предметима како би даље унаприједили међународну сарадњу; покретање надзора заснованог на ризику у односу на не-банкарске финансијске институције; и даље спровођење недавно усвојеног Закона о стварном власништву како би се осигурао благовремени приступ адекватним, тачним и важећим  информацијама о стварном валсништву. Бахами треба да наставе да раде на примјени свог акционог плана како би се отклонили стратешки недостаци, укључујући: (1) приказивање  да надлежни органи спроводе истраге и гоњење за све врсте кривичног дјела прање новца, укључујући комплексне случајеве ПН, прања новца као самосталног кривичног дјела и случајеве који обухватају стредства стечена од кривичног дјела почињеног у иностранству, укључујући пореска кривична дјела почињена у иностранству; (2) повећање идентификације, праћења и замрзавања или ограничавања располагањем средствима и приказивање  случајева повезаних са кривичним дјелима у иностранству и случајевима прања новца као самосталног кривичног дјела.

Боцвана

Од октобра 2018. године, када се Боцвана на високом политичком нивоу обавезала да ће сарађивати са ФАТФ и ЕСААМЛГ на јачању дјелотворности свог система СПН/ФТ и отклонити све техничке недостатке,  Боцвана је предузела кораке у циљу унапређења свог система СПН/ФТ, укључујући усвајање приручника за надзорне органе финансијског сектора за СПН/ФТ засноване на процјени ризика и спровођење електронског система вођења евиденције о сумњивим трансакцијама између ФОС-овима и одређених типова нефинансијских институција и професија  које су законом утврђене као обвезници. Боцвана треба да настави са примјеном свог акционог плана како би испунила ове циљеве, укључујући: (1) процјену ризика  у вези са правним лицима, правним аранжманима и непрофитним организацијама (НПО) и израда и примјену  свеобухватне националне стратегије СПН/ФТ засноване на процјени ризика; (2) развијање и спровођење приручника за надзор СПН/ФТ заснован на процјени ризика; (3) унапређење анализа и просљеђивање финансијско обавјештајних података од стране ФОС-а, и унапређење употребе финансијско обавјештајних података од стране одговарајућих  агенција за спровођење закона; (4) израду и примјену стратегије за борбу против финансирања тероризма, и осигуравање капацитета органа за спровођење закона у односу на истраге финансирања тероризма; (5) омогућавање примјене мјера у односу на циљане финансијске акције у вези са финансирањем тероризма и финансирањем пролиферације, без одлагања; и (6) примјену приступа заснованог на процјени ризика код надзора непрофитних организација. 

Камбоџа

Од  фебруара 2019. године, када се Камбоџа на високом политичком нивоу обавезала да ће сарађивати са ФАТФ и АПГ на јачању дјелотворности свог система СПН/ФТ и отклонити све техничке недостатке, Камбоџа је предузела кораке у циљу  унапређења свог система СПН/ФТ и отклањању техничких недостатака укључујући, примјену посредне и непосредне контроле код сектора некретнина и казина. Камбоџа треба да настави да ради  на примјени свог акционог плана како отклонила своје стратешке недостатке, укључујући: (1) обезбјеђивање широких правних  основа за пружање међународне правне помоћи(МПП) и спровођење одговарајућих обука за органе за спровођење закона; (2) примјену надзора заснованог на процјени ризика код сектора некретнина и казина; (3) примјену надзора заснованог на ризику у односу на банке, укључујући и примјену правовремених, пропорционалних и одвраћајућих активности примјене закона, гдје је то потребно; (4) допуњавање Закона о СПН/ФТ како би се отклонили преостали недостаци који се односе на техничку усклађеност; (5) спровођење секторске- специфичне сарадње са казинима, сектором некретнина и пружаоцима услуга преноса новца и вриједности; (6) повећање ресурса код њене ФОС, унапређење њене анализе извјештаја о сумњивим трансакцијама; и повећање броја прослијеђених информација органима за спровођење закона; (7) унапређење националне координације и сарадње ради унапређења истрага које ес односе на ПН; (8) демонстрирање повећања броја истрага и гоњења за ПН; и омогућавање обуке за све органе за спровођење закона у односу на циљану конфискацију средстава стечених од криминала; (9) приказивање повећања замрзавања и одузимања одговарајуће вриједности средстава, имовинске користи и имовине стечене од криминала; (10) успостављање законодавног оквира који се односи на примјену санкција УН циљаним финансијским санкцијама које се односе на финансирање пролиферације, као и доказ  да се ови закони примјењују и унапређење разумјевања код избјегавања примјене ових санкција.

 

Гана

Од октобра 2018. године, када се Гана на високом политичком нивоу обавезала да ће сарађивати са ФАТФ и ГИАБА на јачању дјелотворности свог система СПН/ФТ, Гана је предузела одређене кораке у циљу унапређења свог система СПН/ФТ, укључујући спровођење процјене ризика у односу на правна лица, и развијајући оквир за адекватну и дјелотворну истрагу и гонење за финансирање тероризма. Гана треба да настави да ради  на примјени свог акционог плана како би испунила ове циљеве, укључујући:  (1) спровођење свеобухватне  националне политике СПН/ФТ засноване на ризицима утврђеним у НПР, укључујући мјере да се умање ризици од ПН/ФТ који су повезани са правним лицима; (2) унапређење надзора заснованог на процјени ризика кроз унапређење капацитета регулатора и подизање нивоа свијести приватног сектора; (3) омогућавање правовременог приступа одговарајућим, тачним и важећим  основним информацијама и информацијама о стварном власништву; (4) омогућавање циљаних активности ФОС-а у складу са ризицима утврђеним у НПР, и одговарајућу додјелу средстава ФОС-у;  (5) примјену приступа заснованог на процјени ризика код надзора непрофитних организација. 

Исланд

У октобру 2019. године, Исланд се  на високом политичком нивоу обавезао да ће сарађивати са ФАТФ на јачању дјелотворности свог система СПН/ФТ. Од завршетка Извјештаја о напретку након евалуације у 2017. години, Исланд је напредовао у односу на више препорука како би побољшао техничку усклађеност и дјелотворност, укључујући: спровођење друге националне процјене ризика, свеобухватан приступ како би се продубило разумијевање релевантних ризика у различитим секторима, повећање надзора заснованог на ризику и у финансијском сектору и нефинансијским институцијама и професијама  које су законом утврђене као обвезници и значајно јачањући капацитете истражних органа и органа за спровођење закона. Исланд ће наставити са спровођењем свог акционог плана: (1) обезбјеђивањем правовременог приступа, од стране надлежних органа, који се односи на тачне основне податке као и податке који се односе на стварно власништво правних лица; (2) увођењем аутоматизованог система за вођење евиденције о сумњивим трансакцијама и повећањем капацитета ФОС-а у стратешким и оперативним анализама; (3) обезбјеђивањем имплеметације обавеза које се односе на циљане финансијске санкције међу финансијским институцијама и нефинансијским институцијама и професијама  које су законом утврђене као обвезници, путем дјелотворног надзора и омогућивањем дјелотворног надзора и праћење непрофитних организација адекватним ресурсима и у складу са идентификованим ризицима од финансирања тероризма. ФАТФ је примијетио да је Исланд већ проактивно предузео кораке како би отклонио недостатке прије формалног усвајања Акционог плана од стране ФАТФ-а. Међутим, ФАТФ није успио да у потпуности ревидира наведено због недавног усвајања.

Монголија

У октобру 2019. године, Монголија се  на високом политичком нивоу обавезала да ће сарађивати са ФАТФ и АПГ на јачању дјелотворности свог система СПН/ФТ. Од завршетка Извјештаја о напретку након евалуације у 2017. години, Монголија је напредовала у односу на више препорука из Извјештаја које се односе на техничку усклађеност и дјелотворност, укључујући разумијевање ризика од прања новца и финансирања тероризма, и увођење свеобухватног институционалног оквира како би спровела обавезе које се односе на финансирање пролиферације и циљане финансијске санкције, и побољшање законодавног оквира, кроз законодавне мјере и смјернице, који се односи на финансирање тероризма и циљане финансијске санкције. Монголија ће радити на спровођењу свог Акционог плана, укључујући: (1) побољшање разумијевања ризика од ПН/ФТ по секторима од стране супервизора нефинансијских институција и професија  које су законом утврђене као обвезници, примјену надзора заснованог на ризику, укључујући и примјену пропорционалних и одвраћајућих санкција за кршење СПН/ФТ обавеза; (2) демонстрирање повећања броја истрага и гоњења који се односе на разне типове активности прања новца у складу са идентификованим ризицима; (3) демонстрирање одузимања и заплијене лажног/ непријављеног новца и примјену дјелотворних, пропорционалних и одвраћајућих санксицја; (4) демонстрирање сарадње и координације између органа како би се спријечило избјегавање санкција; и надзор усклађености финансијских институција и нефинансијских институција и професија  које су законом утврђене као обвезници са њиховим обавезама у односу на циљане финансијске акције у вези са финансирањем пролиферације, укључујући примјену сразмјерних и одвраћајућих санкција.

Пакистан

Од јуна 2018. године, када се Пакистан на високом политичком нивоу обавезао да ће сарађивати са ФАТФ и АПГ на јачању дјелотворности свог система СПН/ФТ и отклонити своје стратешке недостатке у борби против финансирања тероризма, Пакистан је напредовао у побољшању свог система СПН/ФТ, укључујући  скорији развој његове процјене ризика у односу на ПН/ФТ. На пленарном засиједању у октобру 2019. године, Пакистан је поновио политичку обавезаност да заврши акциони план и спроведе реформе које се односе на СПН/ФТ. Пакистан треба да настави да ради на примјени свог акционог плана како би се отклонили стратешки недостаци, укључујући: (1) одговарајући приказ разумијевања ризика који представљају терористичке групе и спровођење надзора на основу приступа заснованог на осјетљивости на ризик; (2) приказ да се радње на отклањању недостатака и санкције примјењују у  случајевима кршења мјера СПН/ФТ и да су ове радње  утицале на усклађеност финансијских институција; (3) доказ да надлежни државни органи сарађују и предузимају примјену активности на идентификацији и спровођењу активности против нелеглног пружања услуга преноса новца или вриједности (МВТС); (4) доказ да надлежни органи идентификују кеш курире и спроводе контроле нелегалног кретања новца; (5) унапређење међу-агенцијске координације укључујући и сарадњу између органа из покрајина и федералних органа у борби против ризика од финансирања тероризма;(6) приказ да органи за спровођење закона идентификују и спровде истрагу у односу на најшири обим активности финансирања тероризма и да су истраге финансирања тероризма и гоњења за ово дјело усмјерени на означена физичка лица и субјекте, и физичка лица и субјекте који поступају у име или према упутствима означених физичких лица и субјеката; (7) доказ  да гоњења за финансирање тероризма као резултат имају дјелотворне, пропорционалне и одвраћајуће санкције и да се унапређују капацитети и подршка тужилаштву и судству; и (8) приказ дјелотворне  примјене циљаних финансијских санкција (које се ослањају на свеобухватне законске обавезе)  против свих терориста, означених у складу са Резолуцијама Уједињених нација број 1267 и 1373, и оних који у/за њихово име дјелују,укључујући спречавање подизања и преноса средстава, идентификовање и замрзавање имовине ( покретне или непокретне) и забрану приступа средствима и финансијским услугама; (9) доказ да спровођење закона у односу на кршења циљаних финансијских санкција, укључујући администативне и кривичне санкције, и да покрајински и федерални органи сарађују на случајевима спровођења закона; (10) доказ да су објекти и услуге које посједује или контролише  означено лице ускраћени за своје ресурсе и коришћење истих. Сви рокови за акциони план су истекли. Иако је уочио напретке који су остварени у скорије вријеме, ФАТФ поново изражава забринутост са свеобухватним недостатком напретка од стране Пакистана да отклони своје ризике од финансирања тероризма, укључујући преостале недостатке међутим није показао одговарајуће разумијевање пакистанског транснационалног ризика за финансирање тероризма, и неуспјех Пакистана да заврши Акциони план у складу са договореним врменским оквирима узимајући у обзир ризике од финансирања тероризма у овој држави.

Пакистан је предузео кораке у циљу  унапређења свог система СПН/ФТ, укључујући  недавно унапређење прилога за процјену ризика од финансирања тероризма. До данас, Пакистан је у већој мјери отклонио недостатке које се односе само на пет од 27 активности из Акционог плана, са различитим нивоима напретка у односу на остали дио Акционог плана. ФАТФ позива Пакистан да веома брзо испуни свој акциони план  до фебруара 2020. године. У супротном, ако се не оствари значајан напредак  у односу на цијели Акциони план до следећег пленарног засиједања, ФАТФ ће предузети радње, које могу подразумијевати позивање својих чланица и ургирање свих држава да савјетују своје финансијске институције да посебну пажну скрену на пословне односе и трансакције са Пакистаном.

Панама

Од јуна 2019. године, када се Панама на високом политичком нивоу обавезала да ће сарађивати са ФАТФ и ГАФИЛАТ на јачању дјелотворности свог система СПН/ФТ, Панама је предузела иницијалне кораке у циљу унапређења свог система СПН/ФТ, укључујући састављање процјене ризика по секторима за корпоративни сектор, сектор нефинансијских институција и професија које су законом утврђене као обвезници и зону слободне трговине. Панама треба да настави са спровођењем свог Акционог плана како би отклонила стратешке недостатке, укључујући:  (1) унапређење разумијевања својих националних и секторских ризика  од ПН/ФТ и укључивање информација о утврђеним ризицима у националне политике како би се спријечили идентификовани ризици; (2) проактивно предузимање радњи на идентификовању не-лиценцираних пружалаца преноса новца, примјењујући приступ заснован на ризику код надзора нефинансијског сектора  ДНФБП и осигуравање дјелотворних, пропорционалних и одвраћајућих казни  за поновно кршење прописа из области СПН/ФТ; (3); осигуравање одговарајуће провјере и ажурирања података о стварном власништву од стране обвезника, успостављање дјелотворног механизма надзора активности оф-шор субјеката, процијењујући постојеће ризике од злоупотребе  правних лица и аранжмана како би се дефинисале и примијениле специфичне мјере ради спречавања злоупотребе именованих акционара и директора, и осигурао правовремени приступ одговарајућим и тачним подацима о стварним власницима; и (4) осигуравање дјелотворне употребе резултата рада ФОС за истраге ПН, показивање способности да се истражи и гони за кривично дјело прање новца  које обухвата пореска кривична дјела у иностранству и да се обезбиједи  конструктивна и правовремена међународна сарадња у оваквим случајевима, и наставак фокусирања на истраге за ПН у односу на високо ризичне области утврђене у НПР и МЕР-у.

Сириа

Од фебруара 2010. године, када се Сирија  на високом политичком нивоу обавезала да сарађује са ФАТФ и МЕНАФАТФ на отклањању својих стратешких недостатака у систему СПН/ФТ, остварен је напредак у унапређењу свог система СПН/ФТ. У јуну 2014.године, ФАТФ је утврдио да је Сирија у значајној мјери спровела свој акциони план на техничком нивоу, укључујући инкриминсање финансирања тероризма и успостављање процедура за замрзавање имовине терориста. Иако је ФАТФ утврдио да је Сирија завршила свој акциони план по договору са ФАТФ, због безбједоносне ситуације, ФАТФ није у могућности да спроведе посјету на лицу мјеста како би провјерио да ли је процес примјене потребних реформи и активности почео и да је одржив. ФАТФ ће наставити да нагледа ситуацију и обавиће посјету на лицу мјеста чим то буде могуће.

Тринидад анд Тобаго

У новембру  2017. године, Тринидад и Тобаго се на високом политичком нивоу обавезао да ће сарађивати са ФАТФ и ЦФАТФ како би ојачао дјелотворност свог система СПН/ФТ и отклонио све техничке недостатке. ФАТФ је закључио да је Тринидад и Тобаго у значајној мјери испунио обавезе из Акционог плана и планира посјету на лицу мјеста како би провјерио спровођење реформи које су почеле и да ли су одрживе а које се односе на СПН/ФТ у Тринидад и Тобагу, такође да ли је ова држава и даље политички обавезана како би се наставило спровођење у  будућности. Тринидад и Тобаго је извршио сљедеће кључне реформе: (1) усвајање и спровођење релевантних мјера у циљу унапређења међународне сарадње; (2) рјешавање питања у вези са транспарентности и стварним власништвом; (3) завршени су напори предузети у законадавном смислу да се унаприједе оптужнице за ПН које се подносе суду; (4) предузете мјере да се унаприједи трагање и конфискација средства стечена криминалом; (5) примјена мјера које се односе на ФТ и усвајање одговарајућих мјера за НВО; (6) доношење измјена и допуна које се односе на циљане финансијске санкције; и (7) развијање, усвајање и спровођење неопходног оквира у циљу спречавања финансирања пролиферације.

 

Јемен

Од фебруара 2010. године, када се Јемен на високом политичком нивоу обавезао да ће сарађивати са ФАТФ и МЕНАФАТФ на отклањању својих стратешких недостатака у систему СПН/ФТ, Јемен је остварио напредак у унапређењу свог система СПН/ФТ. У јуну 2014.године, ФАТФ је утврдио да је Јемен у  значајној мјери приступио спровођењу акционог плана на техничком нивоу, укључујући и: (1) адекватно инкриминсање прања новца и финансирања тероризма; (2) успостављање процедура за откривање и замрзавање имовине терориста; (3) унапређење обавеза провјере и утврђивања идентитета и праћења пословања клијента и пријављивања сумњивих транскција; (4) доношење смјерница; (5) развијање капацитета за праћење и надзор  код органа који надзиру финансијски сектор и финансијско-обавјештајне службе;  и (6) успостављање потпуно оперативне и дјелотворно функционалне финансијско обавјештајне службе. Иако је ФАТФ утврдио да је Јемен испунио свој акциони план, због безбједоносне ситуације, ФАТФ није у могућности да спроведе посјету на лицу мјеста како би провјерио да ли су тражене реформе и активности почеле и да су одрживе. ФАТФ ће наставити да нагледа ситуацију и обавиће посјету на лицу мјеста чим то буде могуће.

 

 

Зимбабве

У октобру 2019. године, Зимбабве се на високом политичком нивоу обавезао да ће сарађивати са ФАТФ и ЕСААМЛГ како би ојачао дјелотворност свог система СПН/ФТ.Од завршетка Извјештаја о напретку након евалуације у 2016. години, Зимбабве је напредовао у односу на више препорука како би побољшао техничку усклађеност и дјелотворност, укључујући: успостављање националне стуктуре која се односи на координацију и сарадњу у области СПН/ФТ, измјена СПН/ФТ законодавног оквира како би се примјењивао приступ заснован на ризику код надзора финансијских институција и одређених типова нефинансијских институција и професија које су законом утврђене као обвезници, ширећи опсег просљеђивања финансијско обавјештајних података, и успостављање јединицу за одузимање имовине у оквиру државног тужилаштва. Зимбабве ће радити на спровођењу свог Акционог плана, укључујући: (1) побољшањем схватања кључних ризика од ПН/ФТ међу релевантним учесника у систему и релизацијом националне СПН/ФТ полицијске базе о идентификованим ризицима; (2) спровођењем надзора заснованом на ризику за финансијске институције и нефинансијске институције и професије  које су законом утврђене као обвезници укључујући повећање капацитета код надзорног органа; (3) обезбјеђивање развоја мјера да се умање ризици међу финансијским институцијама и нефинансијским институцијама и професијама  које су законом утврђене као обвезници укључујући примјену пропорционалних и одвраћајућих санкција за кршење; (4) развијање свеобухватног правног оквира и механизма за прикупљање и чување тачних и ажурираних података о стварном власништву за правна лица и аранжмане, и омогућавање правовременог приступа од стране надлежних органа; и (5) отклонити преостале недостатке везане за циљане финансијске санкције који се односе на финансирање тероризма и пролиферацију оружја и демонстритати спровођење.

Државе које висе не подлијежу континуираном праћењу усклађености са глобалним системом СПН/ФТ од стране ФАТФа 

Етиопија

ФАТФ поздравља значајни напредак који је Етиопија остварила унапређењем свог режима СПН/ФТ и напомиње да је Етиопија унаприједила дјелотворност свог режима СПН/ФТ и отклонила техничке недостатке како би испунила обавезе из акционог плана у односу на стратешке недостатке које је ФАТФ утврдио у фебруару 2017. године. Стога, Етиопија више не подлијеже процесу континуираног праћења усклађености са глобалним системом СПН/ФТ од стране ФАТФа. Етиопија ће наставити да ради са ЕСААМЛГ како би даље унаприједила свој режим СПН/ФТ.

Шри Ланка

ФАТФ поздравља значајни напредак који је Шри Ланка остварила унапређењем свог режима СПН/ФТ и напомиње да је Шри Ланка унаприједила дјелотворност свог режима СПН/ФТ и отклонила техничке недостатке како би испунила обавезе из акционог плана у односу на стратешке недостатке које је ФАТФ утврдио у новембру 2017. године. Стога, Шри Ланка више не подлијеже процесу континуираног праћења усклађености са глобалним системом СПН/ФТ од стране ФАТФа. Шри Ланка ће наставити да ради са АПГ како би даље унаприједила свој режим СПН/ФТ.

Тунис

ФАТФ поздравља значајни напредак који је Тунис остварио унапређењем свог режима СПН/ФТ и напомиње да је Тунис унаприједио дјелотворност свог режима СПН/ФТ и отклонио техничке недостатке како би испунио обавезе из акционог плана у односу на стратешке недостатке које је ФАТФ утврдио у новембру 2017. године. Стога, Тунис више не подлијеже процесу континуираног праћења усклађености са глобалним системом СПН/ФТ од стране ФАТФа. Тунис ће наставити да ради са МЕНАФАТФ како би даље унаприједио свој режим СПН/ФТ.

хттп://www.фатф-гафи.орг/публицатионс/хигх-риск-анд-отхер-мониторед-јурисдицтионс/доцументс/фатф-цомплианце-оцтобер-2019.хтмл