Manja slova Veća slova RSS

USPNFT

aspn

>

Javno saopštenje FATF od oktobra 2019. godine

Datum objave: 01.11.2019 14:56 | Autor: SSPNFT

Ispis Štampaj stranicu Download Download


 

Pariz, 18. oktobar 2019. godine - Radna grupa za finansijske mjere u borbi protiv pranja novca (Financial Action Task Force - FATF) je tijelo odgovorno za uspostavljanje globalnih standarda u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma (SPN/FT). U cilju zaštite medunarodnog finansijskog sistema od rizika koje sa sobom nose pranje novca i finansiranje terorizma, i podsticanja što veće usklađenosti sa standardima za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma, FATF utvrđuje države koje imaju strateške nedostatke i sa njima radi na otklanjanju tih nedostataka koji predstavljaju rizik po međunarodni finansijski sistem.

Države koje podliježu pozivu koji je FATF-uputio svojim članicama i drugim državama da primjenjuju protivmjere u cilju zaštite međunarodnog finansijskog sistema od kontinuiranog i znatnog rizka od pranja novca i finansiranja terorizma koji proitiču iz DNRK

Demokratska Narodna Republika Koreja (DNRK)

FATF i dalje izražava zabrinutost zbog toga što DNRK nije otklonila značajne nedostatke u svom sistemu sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma (SPN/FT), kao i zbog ozbiljne prijetnje koju ovi nedostaci predstavljaju za integritet međunarodnog finansijskog sistema. FATF zahtijeva od DNRK da odmah i u značajnoj mjeri otkloni nedostatke u svom sistemu SPN/FT. Pored toga, FATF izražava naročitu zabrinutost zbog prijetnje koju predstavljaju nezakonite aktivnosti Demokratske Narodne Republike Koreje na planu širenja oružja za masovno uništenje i njegovog finansiranja.

FATF ponavlja svoj poziv upućen državama članicama 25. februara 2011. godine i poziva sve države da upozore svoje finansijske institucije da posvete posebnu pažnju poslovnim odnosima i transakcijama sa DNRK, uključujući privredne subjekte i finansijske institucije iz DNRK, kao i lica koja nastupaju u njihovo ime. Pored pojačanog opreza, FATF još poziva države članice i apeluje na sve države da primjenjuju djelotvorne protivmjere i ciljane finansijske sankcije u skladu sa relevantnim rezolucijama Savjeta bezbijednosti Ujedinjenih nacija radi zaštite svog finansijskog sektora od rizika od PN, FT i finansiranja širenja oružja za masovno uništenje koji proističu iz DNRK. Države treba da preduzmu neophodne mjere za zatvaranje postojećih poslovnih jedinica, podružnica i predstavništava banaka iz DNRK na svojim teritorijama i da prekinu korespondentske odnose sa bankama iz DNRK, tamo gdje se to zahtijeva na osnovu relevantnih rezolucija SB UN.  

Države koje podliježu pozivu koji je FATF uputio svojim članicama i drugim državama da primjenjuju, u skladu sa Preporukom 19: 1) pojačan nadzor nad filijalama i podružnicama finansijskih institucija koje se nalaze u Iranu; 2) unaprijeđeni relevantni mehanizmi izvještavanja ili sistematskog izvještavanja o finansijskim transakcijama; i 3) pojačane obaveze eksterne revizije za finansijske grupe u odnosu na sve njihove filijale i podružnice koje se nalaze u Iranu.

Iran

U junu 2016. godine FATF je pozdravio opredjeljenost Irana na visokom političkom nivou da otkloni strateške nedostatake u svom sistemu za SPN/FT i odluku Irana da traži tehničku pomoć u sprovođenju Akcionog plana.  

U novembru 2017. godine, Iran je uspostavio sistem prijave prenosa gotovine preko državne granice. U avgustu 2018. godine, Iran je usvojio izmjene u odnosu na Zakon protiv finansiranja terorizma i u januaru 2019. godine takođe su usvojene dopune Zakona o sprečavanju pranja novca. FATF priznaje napredak koji je ostvaren u odnosu na zakonodavstvo. Nacrti zakona kojima se ratifikuju Palermo i Konvencija o finansiranju terorizma  usvojeni su u Skupštini ali još uvijek nisu stupili na snagu. Kao i u slučaju svake druge države, FATF razmatra samo zakonske propise koji su stupili na snagu. Kada preostali zakonodavni akti u potpunosti stupe na snagu, FATF će izvršiti provjeru tih akata zajedno sa postojećim propisima kako bi utvrdio da li se mjere koje su u okviru tih akata odnose na mjere iz Akcionog plana za Iran, u skladu sa standardima FATF-a.

Rok za realizaciju Akcionog plana za Iran je istekao u januaru 2018. godine. U oktobru 2019. godine FATF je zapazio da sljedeće aktivnosti i dalje nisu realizovane i da bi Iran trebalo da u potpunosti otkloni preostale nedostatke: (1) kriminalizovanje finansiranja terorizma na odgovarajući način, uključujući uklanjanje izuzetaka za označene grupe “koje pokušavaju da okončaju stranu okupaciju, kolonijalizam i rasizam”; (2) identifikovanje i zamrzavanje sredstava terorista u skladu sa odgovarajućim rezolucijama Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija; (3) osiguravanje odgovarajućeg i zakonom propisanog sistema sprovođenja mjera provjere identiteta i praćenja poslovanja klijenta (CDD mjera); (4) pojašnjenje da je dostavljanje izvještaja o sumnjivim transakcijama za transakcije povezane sa pokušajem finansiranja terorizma obuhvaćeno iranskim zakonodavnim okvirom ; (5) prikazati kako nadležni organi utvrđuju i sankcionišu nelicencirane pružaoce usluga transfera novca/vrijednosti; (6) ratifikovanje i primjenu Palermo i Konvencija koje se odnose na finansiranje terorizma i pojašnjenje mogućnosti pružanja međunarodne pravne pomoći; (7) osiguravanje da finansijske institucije provjeravaju da elektronski transferi sadrže potpune informacije o nalogodavcu i primaocu;.

U junu 2019. godine FATF je odlučio da pozove svoje članice i da od svih država zahtijeva pojačan nadzor nad filijalama i podružnicama finansijskih institucija koje se nalaze u Iranu. U skladu sa Javnim saopštenjem FATF-a od juna 2019. godine, FATF je ove nedelje odlučio da pozove svoje članice i da od svih država zahtijeva da uvedu unaprijeđene relevantne mehanizme izvještavanja ili sistematskog izvještavanja o finansijskim transakcijama; i da zahtjevaju pojačane obaveze eksterne revizije za finansijske grupe u odnosu na sve njihove filijale i podružnice koje se nalaze u Iranu.

Ukoliko Iran, prije februara 2020. godine, ne usvoji Palermo i konvencije koje se odnose na finansiranje terorizma u skladu sa FATF standardima, FATF će tada u potpunosti ukinuti obustavljanje kontra –mjera i pozvati svoje članice i zahtjevati od svih država da primjene djelotvorne kontramjere, u skladu sa Preporukom 19[1].   

Iako FATF potvrđuje da je Iran nedavno usvojio podzakonska akta u oblasti SPN/FT, koja FATF još uvijek nije razmotrio, FATF izražava svoje razočaranje jer je Akcioni plan i dalje neispunjen. FATF očekuje da će Iran ubrzano da nastavi svoj put reformi kako bi osigurao da su sve preostale tačke realizovane kroz  primjenu i sprovođenje neophodnih reformi SPN/FT.

Iran će se i dalje navoditi u okviru FATF javnog saopštenja dok Akcioni plan ne bude realizovan u potpunosti.  Sve dok Iran ne primijeni mjere neophodne za otklanjanje nedostataka u vezi sa sprečavanjem finansiranja terorizma utvrđenih Akcionim planom, FATF će i dalje biti zabrinut zbog rizika od finansiranja terorizma koji proističe iz Irana i prijetnje koju on predstavlja po međunarodni finansijski sistem. FATF obnavlja svoj poziv državama članicama i apeluje na sve države da svoje finansijske institucije i dalje savjetuje da primenjuju pojačane mjere provjere identiteta i praćenja poslovanja klijenta u vezi sa poslovnim odnosima i transakcijama sa fizičkim i pravnim licima iz Irana, u skladu sa preporukom FATF broj 19, uključujući: (1) prikupljanje informacija o razlozima za realizaciju planiranih transakcija; i (2) sprovođenje produbljenog nadzora poslovnih odnosa, kroz povećanje broja i vremenskog perioda sprovođenja kontrola,  i selektovanje obrazaca transakcija koje je potrebno podrobnije ispitati.   

http://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/public-statement-october-2019.html

 [1] Državama se mora omogućiti da primjene odgovarajuće protivmjere kada ih FATF pozove da to urade. Državama se takođe mora omogućiti da primjene  protivmjere nezavisno od poziva FATFa da to urade. Takve protivmjere bi trebalo da budu djelotvorne i srazmjerne rizicima. 

Interpretativna nota za Preporuku 19 navodi primjere protivmjera koje države mogu da preduzmu.