Manja slova Veća slova RSS

USPNFT

aspn

>

Javno saopštenje FATF od 23.03.2018. godine

Datum objave: 20.03.2018 13:01 | Autor: uprava

Ispis Štampaj stranicu Download Download


Javno saopštenje FATF od 23.03.2018. godine

Pariz, Francuska, 23. februar 2018. godine - Radna grupa za finansijske mjere u borbi protiv pranja novca (Financial Action Task Force - FATF) je tijelo odgovorno za uspostavljanje globalnih standarda u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma (SPN/FT). U cilju zaštite medunarodnog finansijskog sistema od rizika koje sa sobom nose pranje novca i finansiranje terorizma, i podsticanja što veće usklađenosti sa standardima za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma, FATF je identifikovao države koje imaju strateške nedostatke i sa njima radi na otklanjanju tih nedostataka koji predstavljaju rizik po međunarodni finansijski sistem.
Države koje podliježu pozivu koji je FATF-uputio svojim članicama i drugim državama da primjenjuju protivmjere u cilju zaštite međunarodnog finansijskog sistema od kontinuiranog i znatnog rizka od pranja novca i finansiranja terorizma koji proitiču iz DNRK

Demokratska Narodna Republika Koreja (DNRK)
FATF i dalje izražava zabrinutost zbog toga što DNRK nije otklonila značajne nedostatke u svom sistemu sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma i zbog ozbiljne prijetnje koju ovi nedostaci predstavljaju za integritet međunarodnog finansijskog sistema. FATF poziva DNRK da odmah i u značajnoj mjeri otkloni nedostatke u svom sistemu SPN/FT. Pored toga, FATF izražava naročitu zabrinutost zbog prijetnje koju predstavljaju nezakonite aktivnosti Demokratske Narodne Republike Koreje na planu širenja oružja za masovno uništenje i njegovog finansiranja.
FATF ponavlja svoj poziv upućen državama članicama 25. februara 2011. godine i poziva sve države da upozore svoje finansijske institucije da posvete posebnu pažnju poslovnim odnosima i transakcijama sa DNRK, uključujući privredne subjekte i finansijske institucije iz DNRK, kao i lica koja nastupaju u njihovo ime. Pored pojačanog opreza, FATF još poziva države članice i apeluje na sve države na primjenu djelotvornih protivmjera i ciljanih finansijskih sankcija u skladu sa relevantnim rezolucijama Savjeta bezbijednosti Ujedinjenih nacija radi zaštite svog finansijskog sektora od rizika od PN/ FT i finansiranja širenja oružja za masovno uništenje koji proističu iz DNRK. Države treba da preduzmu neophodne mjere za zatvaranje postojećih poslovnih jedinica, podružnica i predstavništava banaka iz DNRK na svojim teritorijama i da prekinu korespondentske odnose sa bankama iz DNRK, tamo gdje se to zahtijeva na osnovu relevantnih rezolucija SB UN.
Države koje podliježu pozivu koji je FATF-uputio svojim članicama i drugim državama da primjenjuju mjere produbljene provjerei utvrđivanja identiteta i praćenja poslovanja klijenta (CDD mjere) proporcionalno rizicima koji proističu iz nedostataka u vezi sa dolje navedenom državom.
Iran
U junu 2016. godine FATF je pozdravio opredjeljenost Irana na visokom političkom nivou da otkloni strateške nedostatake u svom sistemu za SPN/FT i odluku Irana da traži tehničku pomoć u sprovođenju Akcionog plana. U skladu sa iskazanom političkom opredjeljenošću i relevantnim koracima koje je Iran preduzeo, FATF je u novembru 2017. Godine oflučio da nastavi sa suspenzijom kontra mjera.
Od Novembra 2017. godine, Iran je uspostavio system prijave prenosa gotovine preko državne granice i izradio nacrt izmjena u svoje zakone koji se odnose na SPN I FT. Međutim, rok za realizaciju Akcionog plana za Iran je istekao sa brojnim aktivnostima koje su ostale nerealizovane. Iran bi trebalo da u potpunosti otkloni preostale nedostatke, uključujući: (1) kriminalizovanje finansiranja terorizma uključujući uklanjanje izuzetaka za označene grupe “koje pokušavaju da okončaju stranu okupaciju, kolonijalizam i rasizam”; (2) identifikovanje i zamrzavanje sredstava terorista u skladu sa odgovarajućim rezolucijama Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija; (3) osiguravanje odgovarajućeg i zakonom propisanog sistema sprovođenja mjera provjere identiteta i praćenja poslovanja klijenta (CDD mjera); (4) omsiguravanje pune nezavisnosti finansijsko obavještajne službe i propisivanje obaveze dostavljanja izvještaja o najvaljenim sumnjivim transakcijama; (5) prikazati kako nadležni organi identifikuju i sankcionišu nelicencirane pružaoce usluga transfera novca/vrijednosti; (6) potpisivanje i primjenu Palermo i konvencija koje se odnose na finansiranje terorizma i pojašnjenje mogućnosti pružamja međunarodne pravne pomoći; (7) osiguravanje da finansijske institucije provjeravaju da elektronski transferi sadrže potpune informacije o nalogodavcu i primaocu; (8) utvrđivanje šireg obima kazni za krivična djelau vezi sa PN; (9) obezbjeđivanje odgovarajućih zakona i procedura kako bi se omogućila konfiskacija imovine odgovarajuće vrijednosti.
Uzimajućiu obzir činjenicu da je nacrt zakona trenutno u parlamentu, FATF je, na održanim sastancima odlučio, da nastavi sa suspenzijom kontra –mjera. U zavisnosti od napretka Irana u odnosu na ispunjenje akcionog plana, FATF će preduzeti odgovarajuće mjere u junu 2018. Godine.FATF očekuje da će Iran hitno ubrzano nastavi svoj put reformi kako bi osigurao da su sve preostale tačke u Akcionom planu realizovane i da se primjenjuju neophodne SPN/FT reforme, a posebno usvajaju neophodni zakoni.
Iran će se navoditi u okviru FATF javnog saopštenja dok Akcioni plan ne bude realizovan u potpunosti. Sve dok Iran ne primijeni mjere neophodne za otklanjanje nedostataka utvrđenih Akcionim planomu, FATF će i dalje biti zabrinut zbog rizika od finansiranja terorizma koji proističe iz Irana i prijetnje koju on predstavlja po međunarodni finansijski sistem. FATF obnavlja svoj poziv državama članicama i apeluje na sve države da svoje finansijske institucije i dalje savjetuje da primenjuju pojačane mjere provjere identiteta i praćenja poslovanja klijenta u vezi sa poslovnim odnosima i transakcijama sa fizičkim i pravnim licima iz Irana, u skladu sa preporukom FATF broj 19.

http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/public-statement-february-2018.html