Manja slova Veća slova RSS

USPNFT

aspn

>

Javno saopštenje FATF od 23.06.2017. godine

Datum objave: 10.07.2017 14:40 | Autor: uprava

Ispis Štampaj stranicu Download Download


Javno saopštenje FATF od 23.06.2017. godine

Valensija, Španija, 23. jun 2017. godine - Radna grupa za finansijske mjere u borbi protiv pranja novca (Financial Action Task Force - FATF) je tijelo odgovorno za uspostavljanje globalnih standarda u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma (SPN/FT). U cilju zaštite medunarodnog finansijskog sistema od rizika koje sa sobom nose pranje novca i finansiranje terorizma, i podsticanja što veće usklađenosti sa standardima za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma, FATF je identifikovao države koje imaju strateške nedostatke i sa njima radi na otklanjanju tih nedostataka koji predstavljaju rizik po međunarodni finansijski sistem.

Države koje podliježu pozivu koji je FATF-uputio svojim članicama i drugim državama da primjenjuju protivmjere u cilju zaštite međunarodnog finansijskog sistema od kontinuiranog i znatnog rizka od pranja novca i finansiranja terorizma koji proitiču iz DNRK

Demokratska Narodna Republika Koreja (DNRK)

FATF i dalje izražava zabrinutost zbog toga što DNRK nije otklonila značajne nedostatke u svom sistemu sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma i zbog ozbiljne prijetnje koju ovi nedostaci predstavljaju za integritet međunarodnog finansijskog sistema. FATF poziva DNRK da odmah i u značajnoj mjeri otkloni nedostatke u svom sistemu SPN/FT. Pored toga, FATF izražava naročitu zabrinutost zbog prijetnje koju predstavljaju nezakonite aktivnosti Demokratske Narodne Republike Koreje na planu širenja oružja za masovno uništenje i njegovog finansiranja.

FATF ponavlja svoj poziv upućen državama članicama 25. februara 2011. godine i poziva sve države da upozore svoje finansijske institucije da posvete posebnu pažnju poslovnim odnosima i transakcijama sa DNRK, uključujući privredne subjekte i finansijske institucije iz DNRK, kao i lica koja nastupaju u njihovo ime. Pored pojačanog opreza, FATF još poziva države članice i apeluje na sve države na primjenu djelotvornih protivmjera i ciljanih finansijskih sankcija u skladu sa relevantnim rezolucijama Savjeta bezbijednosti Ujedinjenih nacija radi zaštite svog finansijskog sektora od rizika od PN/ FT i finansiranja širenja oružja za masovno uništenje koji proističu iz DNRK. Države treba da preduzmu neophodne mjere za zatvaranje postojećih poslovnih jedinica, podružnica i predstavništava banaka iz DNRK na svojim teritorijama i da prekinu korespondentske odnose sa bankama iz DNRK, tamo gdje se to zahtijeva na osnovu relevantnih rezolucija SB UN.  

Države koje podliježu pozivu koji je FATF-uputio svojim članicama i drugim državama da primjenjuju produbljene mjere provjere identiteta i praćenja poslovanja klijenta (CDD mjere) proporcionalno rizicima koji proističu iz nedostataka u vezi sa dolje navedenom državom.

Iran

U junu 2016. godine FATF je pozdravio opredjeljenost Irana na visokom političkom nivou  da otkloni strateške nedostatake u svom sistemu za SPN/FT i odluku Irana da traži tehničku pomoć u sprovođenju Akcionog plana. U skladu sa iskazanom političkom opredjeljenošću i relevantnim koracima koje je Iran preduzeo u skladu sa Akcionim planom, FATF je odlučio da nastavi sa obustavom primjene protivmjera. FATF će nastaviti da prati napredak u primjeni  Akcionog plana i razmotriće dalje korake

Iran će ostati dio Javnog saopštenja FATF-a dok ne ispuni Akcioni plan. Dok Iran ne sprovede mjere za otkanjanje nedostataka prepoznatih u Akcionom planu, FATF će i dalje biti zabrinut zbog rizika od finansiranja terorizma koji proističe iz Irana i prijetnje koju on predstavlja po međunarodni finansijski sistem. FATF obnavlja svoj poziv državama članicama i apeluje na sve države da svoje finansijske institucije i dalje savjetuje da primenjuju pojačane mjere provjere identiteta i praćenja poslovanja klijenta u vezi sa poslovnim odnosima i transakcijama sa fizičkim i pravnim licima iz Irana, u skladu sa preporukom FATF broj 19. FATF poziva Iran da u potpunosti otkloni nedostatke u svom sistemu za SPN/FT, a naročito u pogledu finansiranja terorizma.

FATF će nastaviti da radi sa Iranom i pomno prati napredak koji se ostvaruje.

 

http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/public-statement-june-2017.html