Manja slova Veća slova RSS

USPNFT

aspn

>

Javno saopštenje FATF od 19.02.2016

Datum objave: 25.02.2016 09:36 | Autor: USPNFT

Ispis Štampaj stranicu


Pariz, 19. Februar 2016 - Radna grupa za finansijske mjere u borbi protiv pranja novca (Financial Action Task Force - FATF) je tijelo odgovorno za uspostavljanje globalnih standarda u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma (SPN/FT). U cilju zaštite medunarodnog finansijskog sistema od rizika koje sa sobom nose pranje novca i finansiranje terorizma, i podsticanja što veće usklađenosti sa standardima za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma, FATF je identifikovao države koje imaju strateške nedostatke i sa kojima radi na otklanjanju tih nedostataka koji predstavljaju rizik po međunarodni finansijski sistem.

FATF je uputio poziv svojim članicama i drugim državama da primjenjuju protivmjere u cilju zaštite međunarodnog finansijskog sistema od kontinuiranog i znatnog rizika od pranja novca i finansiranja terorizma koji proističe iz navedenih država.

Iran

FATF i dalje izražava posebnu i izuzetnu zabrinutost zbog toga što Iran još uvijek ne uspijeva da odgovori na rizik od finansiranja terorizma i ozbiljnu prijetnju koju to predstavlja po integritet međunarodnog finansijskog sistema.

FATF ponovo poziva svoje članice i apeluje na sve države da preporuče svojim finansijskim institucijama da obrate posebnu pažnju na poslovne odnose i transakcije sa Iranom, uključujući i transakcije sa kompanijama i finansijskim institucijama iz Irana. Pored pojačanih mjera opreza, FATF ponavlja poziv državama članicama upućen 25. februara 2009. godine i apeluje na sve države da primjene djelotvorne protivmjere kako bi zaštitile finansijski sektor od rizika koji Iran predstavlja u smislu pranja novca i finansiranja terorizma. FATF nastavlja da apeluje na države da se zaštite od korespondentskih odnosa koji se koriste u cilju zaobilaženja ili izbjegavanja protivmjera ili postupaka za smanjenje rizika i da uzmu u obzir rizike od pranja novca i finansiranja terorizma kada budu razmatrale zahtjeve finansijskih institucija iz Irana da na njihovoj teritoriji otvaraju predstavništva i filijale. Uslijed kontinuirane opasnosti od finansiranja terorizma koja potiče od Irana, države treba da razmotre korake koji su do sada preduzeti i eventualno da preduzmu dodatne mjere zaštite, ili da pooštre postojeće mjere.

FATF apeluje na Iran da odmah i u znatnoj mjeri počne da otklanja nedostatke sistema za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma, naročito da inkriminiše finansiranje terorizma i da djelotvorno implementira obaveze koje se tiču prijavljivanja sumnjivih transakcija. Ukoliko Iran ne preduzme konkretne mjere za unapređenje režima za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, FATF će razmotriti mogućnost da u junu 2016. godine pozove svoje države članice i da apeluje na sve države da pojačaju protivmjere.

Demokratska Narodna Republika Koreja (DNRK)

FATF i dalje izražava zabrinutost zbog toga što DNRK nije otklonila značajne nedostatke u svom režimu sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma i zbog ozbiljne prijetnje koju ovi nedostaci predstavljaju za integritet međunarodnog finansijskog sistema. FATF apeluje na DNRK da odmah i u značajnoj mjeri otkloni nedostatke u svom sistemu SPN/FT.

FATF ponavlja poziv upućen državama članicama 25. februara 2011. godine i apeluje na sve države da upozore svoje finansijske institucije da obrate posebnu pažnju na poslovne odnose i transakcije sa DNRK, uključujući i transakcije sa kompanijama i finansijskim institucijama iz DNRK. Pored pojačanog opreza FATF još poziva države članice i apeluje na sve države da primjene djelotvorne protivmjere kako bi zaštitile finansijski sektor od rizika koje DNRK predstavlja u smislu pranja novca i finansiranja terorizma. Države treba da se štite od korespondentnih odnosa koji se koriste u cilju zaobilaženja ili izbjegavanja protivmjera ili postupaka za smanjenje rizika i da uzmu u obzir rizike od pranja novca i finansiranja terorizma kada budu razmatrali zahtjeve finansijskih institucija iz DNRK da na njihovoj teritoriji otvaraju predstavništva i filijale.