Manja slova Veća slova RSS

USPNFT

aspn

>

Javno saopštenje FATF-a od – 23. oktobra 2015.godine

Datum objave: 16.11.2015 12:39 | Autor: uprava

Ispis Štampaj stranicu Download Download


Javno saopštenje FATF-a od – 23. oktobra 2015.godine

Pariz, 23.oktobar 2015 - Radna grupa za finansijske mjere u borbi protiv pranja novca (Financial Action Task Force - FATF) je tijelo odgovorno za uspostavljanje globalnih standarda u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma (SPN/FT). U cilju zaštite medunarodnog finansijskog sistema od rizika koje sa sobom nose pranje novca i finansiranje terorizma, i podsticanja što veću usklađenosti sa standardima za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma, FATF je identifikovao države koje imaju strateške nedostatke i sa kojima radi na otklanjanju tih nedostataka koji predstavljaju rizik po međunarodni finansijski sistem.
FATF je uputio poziv svojim članicama i drugim državama da primjenjuju protivmjere u cilju zaštite međunarodnog finansijskog sistema od kontinuiranog i znatnog rizika od pranja novca i finansiranja terorizma koji proističe iz navedenih država.
Iran
Demokratska narodna republika Koreja (DPRK)

Države sa strateškim nedostacima u sistemu SPNFT koje nisu ostvarile dovoljan napredak u otklanjanju nedostataka ili se nisu nisu pridržavale akcionog plana razvijenog u saradnji sa FATF sa ciljem da se ti nedostaci otklone. FATF poziva svoje članice da razmotre rizike koji proističu iz nedostataka u vezi sa svakom od dolje navedenih država.
Mjanmar

Iran
FATF i dalje izražava posebnu i izuzetnu zabrinutost zbog toga što Iran još uvijek ne uspijeva da odgovori na rizik od finansiranja terorizma i ozbiljnu prijetnju koju on predstavlja po integritet međunarodnog finansijskog sistema.

FATF ponovo poziva svoje članice i apeluje na sve države da preporuče svojim finansijskim institucijama da obrate posebnu pažnju na poslovne odnose i transakcije sa Iranom, uključujući i transakcije sa kompanijama i finansijskim institucijama iz Irana. Pored pojačanih mjera opreza, FATF ponavlja poziv državama članicama upućen 25. februara 2009. godine i apeluje na sve države da primjene djelotvorne protivmjere kako bi zaštitile finansijski sektor od rizika koji Iran predstavlja u smislu pranja novca i finansiranja terorizma. FATF nastavlja da apeluje na države da se zaštite od korespondentskih odnosa koji se koriste u cilju zaobilaženja ili izbjegavanja protivmjera ili postupaka za smanjenje rizika i da uzmu u obzir rizike od pranja novca i finansiranja terorizma kada budu razmatrale zahtjeve finansijskih institucija iz Irana da na njihovoj teritoriji otvaraju predstavništva i filijale. Uslijed kontinuirane opasnosti od finansiranja terorizma koja potiče od Irana, države treba da razmotre korake koji su do sada preduzeti i eventualno da preduzmu dodatne mjere zaštite, ili da pooštre postojeće mjere.
FATF apeluje na Iran da odmah i u znatnoj mjeri počne da otklanja nedostatke sistema za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma, naročito da inkriminiše finansiranje terorizma i da djelotvorno implementira obaveze koje se tiču prijavljivanja sumnjivih transakcija. Ukoliko Iran ne preduzme konkretne mjere za unapređenje režima za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, FATF će razmotriti mogućnost da pozove svoje države članice i da apeluje na sve države da pojačaju protivmjere u februaru 2016. godine.

Demokratska Narodna Republika Koreja (DNRK)
FATF i dalje izražava zabrinutost zbog toga što DNRK nije otklonila značajne nedostatke u svom režimu sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma i zbog ozbiljne prijetnje koju ovi nedostaci predstavljaju za integritet međunarodnog finansijskog sistema. FATF apeluje na DNRK da odmah i u značajnoj mjeri otkloni nedostatke u svom sistemu SPN/FT.
FATF ponavlja poziv upućen državama članicama 25. februara 2011. godine i apeluje na sve države da upozore svoje finansijske institucije da obrate posebnu pažnju na poslovne odnose i transakcije sa DNRK, uključujući i transakcije sa kompanijama i finansijskim institucijama iz DNRK. Pored pojačanog opreza FATF još poziva države članice i apeluje na sve države da primjene djelotvorne protivmjere kako bi zaštitile finansijski sektor od rizika koje DNRK predstavlja u smislu pranja novca i finansiranja terorizma. Države treba da se štite od korespondentnih odnosa koji se koriste u cilju zaobilaženja ili izbjegavanja protivmjera ili postupaka za smanjenje rizika i da uzmu u obzir rizike od pranja novca i finansiranja terorizma kada budu razmatrali zahtjeve finansijskih institucija iz DNRK da na njihovoj teritoriji otvaraju predstavništva i filijale.
Mjanmar
Mjanmar je preduzeo korake u cilju unapređenja svog sistema za SPN/FT, uključujući donošenje Pravilnika o SPN/FT i unapređenja obaveza provjere identiteta i praćenja poslovanja klijenata za finasijski sektor. Međutim, uprkos tome što se na visokom političkom nivou Mjanmar obavezao da radi sa FATF i APG na otklanjanju strateških nedostataka u sistemu za SPN/FT, još uvijek nije postigao zadovoljavajući napredak u sprovođenju akcionog plana, a određeni strateški nedostaci u sistemu za SPN/FT su i dalje prisutni. Mjanmar treba da nastavi da radi na sprovođenju akcionog plana sa ciljem otklanjanja ovih nedostataka između ostalog i tako što će: (1) adekvatno inkriminisati finansiranje terorizma; (2) implementirati procedure za utvrđivanje i zamrzavanje imovine terorista; i (3) obezbijediti potpuno operativnu i djelotvornu finansijsko-obaveštajnu službu. FATF ohrabruje Mjanmar da otkloni preostale nedostatke i nastavi proces implementacije akcionog plana.