Manja slova Veća slova RSSUSPNFT

aspn

Nacionalna procjena rizika od pranja novca i finansiranja terorizma

20.02.2021.

Izrađena je druga Nacionalna procjena rizika od pranja novca i finansiranja terorizma

Kao rezultat rada u okviru Međuinstitucijalnog tima formiranog na nacionalnom nivou, u koji je bilo uključeno 84 predstavnika iz 25 institucija, uz podršku Savjeta Evrope, izrađena je druga Nacionalna procjena rizika od pranja novca i finansiranja terorizma. Međuinstitucionalnim timom sastavljenim od osam radnih grupa (uključujući i grupu za procjenu rizika od finansiranja terorizma), koordinirala je Finansijsko obavještajna jedinica Crne Gore.