Manja slova Veća slova RSSUSPNFT

aspn

Liste terorista i teroristickih organizacija

26.03.2015.

Evropska unija produžila primjenu restriktivnih mjera u vezi sa situacijom u Ukrajini

• Savjet EU je 6. marta 2015. godine (Odluka Savjeta 2015/364/ZVBP) produžio važenje restriktivnih mjera koje su uvedene 5. marta 2014. godine (čiji je rok istekao 6. marta 2015. godine) do 6. marta 2016. godine; • Savjet EU je 13. marta 2015. godine (Odluka Savjeta 2015/432/ZVBP) produžio važenje restriktivnih mjera koje su uvedene 17. marta 2014. godine (čiji je rok istekao 15. marta 2015. godine) do 15. septembra 2015. godine. Zabrana putovanja i zamrzavanja imovine je tako produžena za svih 150 fizičkih lica i 37pravnih subjekata koji se nalaze na listi lica EU pod restriktivnim mjerama zbog situacije u Ukrajini.

12.03.2015.

Lista država koje ne primjenjuju standarde u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma

U skladu sa Članom 23 (3) Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma ("Sl. list Crne Gore", br. 33/14 od 04.08.2014), Uprava za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma objavljuje Listu država koje, na osnovu podataka međunarodnih organizacija, ne primjenjuju standarde u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma:

28.10.2014.

Lista država koje ne primjenjuju standarde u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma

U skladu sa Članom 23 (3) Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma ("Sl. list Crne Gore", br. 33/14 od 04.08.2014), Uprava za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma objavljuje Listu država koje, na osnovu podataka međunarodnih organizacija, ne primjenjuju standarde u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma:

22.04.2014.

Promjene u listama lica i entiteta koje su predmet sankcija Savjeta bezbjednosti UN

Ovdje možete preuzeti dokumenta vezana za promjene u listama lica i entiteta koje su predmet sankcija Savjeta bezbjednosti UN.

Prethodna prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8