Manja slova Veća slova RSSUSPNFT

aspn

Liste terorista i teroristickih organizacija

03.11.2015.

Izmjena u listi sankcija UN

Ovdje možeti preuzeti notu predsjedavajućeg Komiteta Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija kojom, na osnovu Rezolucija 1267 (1999) i 1989 (2011) koje se odnose na Al Kaidu i s njom povezana fizička i pravna lica, obavještava o izmjenama u listama osoba i subjekata prema kojima se primjenjuju mjere ograničavanja raspolaganja sredstvima i zabrana putovanja i embargo na naoružanje kako je predviđeno paragrafom 1 Rezolucije 2161 (2014) koja je usvojena u skladu sa Poglavljem VII Povelje UN-a:

02.10.2015.

Izmjena u listi sankcija UN – 01.10.2015

Ovdje možeti preuzeti notu predsjedavajućeg Komiteta Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija kojom, na osnovu Rezolucija 1267 (1999) i 1989 (2011) koje se odnose na Al Kaidu i s njom povezana fizička i pravna lica, obavještava o izmjenama u listama osoba i subjekata prema kojima se primjenjuju mjere ograničavanja raspolaganja sredstvima i zabrana putovanja i embargo na naoružanje kako je predviđeno paragrafom 1 Rezolucije 2161 (2014) koja je usvojena u skladu sa Poglavljem VII Povelje UN-a:

29.09.2015.

Obavještenje o dopuni liste sankcija UN

Ovdje možeti preuzeti notu predsjedavajućih Komiteta Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija kojom obavještavaju o izmjeni (u dijelu Priloga koji je podvučen) u listi osoba prema kojima se primjenjuju mjere ograničavanja raspolaganja imovinom i zabrana putovanja kako je predviđeno paragrafom 11 i 15 Rezolucije 2140 (2014) i embargo na naoružanje kako je predviđeno paragrafom 14 Rezolucije 2216 (2015), koje su usvojene u skladu sa Poglavljem VII Povelje UN-a:

23.09.2015.

Obavještenje o dopuni liste sankcija UN

Ovdje možeti preuzeti notu predsjedavajućih Komiteta Savjeta bezbjednosti za sankcije prema Liberiji i Al Kaidi koje ukazuju na dopune u listama lica i entiteta koji su predmet zabrane putovanja i/ili zamrzavanja imovine

04.05.2015.

Obavještenje o dopuni liste sankcija UN

Ovdje možeti preuzeti notu predsjedavajućeg Komiteta Savjeta bezbjednosti UN za sankcije prema Al Kaidi kojom se ukazuje na dopune u listi lica i entiteta koji su predmet zabrane putovanja i/ili zamrzavanja imovine:

22.04.2015.

Promjene u listi lica i entiteta pod sankcijama Ujedinjenih nacija

Ovdje možeti preuzeti note predsjedavajućih komitetima Savjeta bezbjednosti UN prema Al Kaidi, Južnom Sudanu, kao i komitetima uspostavljenim u skladu sa rezolucijama SBUN 2206, 2988, 1718 kojima se ukazuje na promjene u listama lica i entiteta koji su predmet zabrane putovanja i/ili zamrzavanja imovine:

31.03.2015.

Obavještenje o novoj listi sankcija Ujedinjenih nacija

Sekretarijat Ujedinjenih nacija je, u cilju lakše primjene, standardizovao sve liste sankcija Ujedinjenih nacija. S tim u vezi, od 1.marta 2015. godine stara lista sankcija više neće biti dostupna na sajtu.

31.03.2015.

Obavještenje o novoj listi sankcija Ujedinjenih nacija

Sekretarijat Ujedinjenih nacija je, u cilju lakše primjene, standardizovao sve liste sankcija Ujedinjenih nacija. S tim u vezi, od 1.marta 2015. godine stara lista sankcija više neće biti dostupna na sajtu.