Manja slova Veća slova RSSUSPNFT

aspn

Liste terorista i teroristickih organizacija

16.02.2016.

Restriktivne mjere Ujedinjenih nacija prema Iranu

Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija je obavijestio da su se stekli uslovi za ukidanje dijela sankcija prema Iranu, nakon podnošenja izvještaja Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) o punoj primjeni Zajedničkog sveobuhvatnog akcionog plana (JCPOA), koji je zaključen kao rezultat pregovora između pet stalnih članica SBUN plus Njemačka (P5+1) i Irana. Konkretno, prestaće da se primjenjuju restriktivne mjere uvedene rezolucijama 1696(2006), 1737(2006), 1747(2007), 1803(2008), 1835(2008), 1929(2010) i 2224(2915), u skladu sa rezolucijom 2231(2015), koja ostaje na snazi.

09.02.2016.

Lista važećih restriktivnih mjera

Ovdje možeti preuzeti listu važećih restriktivnih mjera, koje se odnose na potpuni ili djelimični embargo na naoružanje, vojnu opremu i robu dvostruke namjene. Na listi se nalaze države/subjekti prema kojima se primjenjuju restriktivne mjere.

02.02.2016.

Izmjena u listi sankcija UN

Ovdje možeti preuzeti notu predsjedavajućeg Komiteta Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija za sankcije prema Al Kaidi i ISIL-u, kojom se obavještava o promjenama i dopunama u listama fizičkih i pravnih lica prema kojima se primjenjuju restriktivne mjere zabrane putovanja i zamrzavanja imovine.

22.01.2016.

Izmjena u listi sankcija UN

Ovdje možeti preuzeti notu predsjedavajućeg Komiteta Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija kojom se, na osnovu Rezolucija 1267 (1999), 1989 (2011) i 2253 (2015) koje se odnose na Al Kaidu i s njom povezana fizička i pravna lica, obavještava o izmjenama u listama fizičkih i pravnih lica prema kojima se primjenjuju mjere ograničavanja raspolaganja sredstvima, zabrana putovanja i embargo na naoružanje, kao i preporuke o načinu primjene ovih restriktivnih mjera:

21.01.2016.

Informacije o listi sankcija UN

Ovdje možeti preuzeti notu predsjedavajućeg Komiteta Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija koja se odnosi na dokument pod nazivom „Uputstvo za implementaciju“ koji je izrađen u cilju pomoći državama u implementaciji embarga na oružje Libiji:

31.12.2015.

Izmjena u listi sankcija UN

Ovdje možeti preuzeti notu predsjedavajućeg Komiteta Savjeta bezbjednosti za sankcije prema Centralnoj Afričkoj Republici kojom se obavještava o izmjenama u listama osoba i subjekata prema kojima su izrečene zabrane putovanja i/ili zamrzavanja imovine:

25.12.2015.

Izmjena u listi sankcija UN

Ovdje možeti preuzeti notu predsjedavajućeg Komiteta Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija kojom se, na osnovu Rezolucija 1267 (1999) i 1989 (2011) koje se odnose na Al Kaidu i s njom povezana fizička i pravna lica, obavještava o izmjenama u listama lica i subjekata prema kojima se primjenjuju mjere ograničavanja raspolaganja sredstvima i zabrana putovanja i embargo na naoružanje kako je predviđeno paragrafom 1 Rezolucije 2161 (2014) koja je usvojena u skladu sa Poglavljem VII Povelje UN-a:

07.12.2015.

Izmjena u listi sankcija UN

Ovdje možeti preuzeti notu predsjedavajućeg Komiteta Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija kojom, na osnovu Rezolucija 1267 (1999) i 1989 (2011) koje se odnose na Al Kaidu i s njom povezana fizička i pravna lica, obavještava o izmjenama u listama osoba i subjekata prema kojima se primjenjuju mjere ograničavanja raspolaganja sredstvima i zabrana putovanja i embargo na naoružanje kako je predviđeno paragrafom 1 Rezolucije 2161 (2014) koja je usvojena u skladu sa Poglavljem VII Povelje UN-a:

24.11.2015.

Obavještenje o izmjenama u listi sankcija UN

Ovdje možeti preuzeti notu predsjedavajućeg Komiteta Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija kojom se, na osnovu Rezolucija 1267 (1999) i 1989 (2011) koje se odnose na Al Kaidu i s njom povezana fizička i pravna lica, obavještava o izmjenama u listama fizičkih i pravnih lica prema kojima se primjenjuju mjere ograničavanja raspolaganja sredstvima, zabrana putovanja i embargo na naoružanje, shodno paragrafu 1 Rezolucije 2161 (2014), koja je usvojena u skladu sa Poglavljem VII Povelje UN-a:

03.11.2015.

Izmjena u listi sankcija prema Al Kaidi

Ovdje možeti preuzeti notu predsjedavajućeg Komiteta Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija kojom, na osnovu Rezolucija 1267 (1999) i 1989 (2011) koje se odnose na Al Kaidu i s njom povezana fizička i pravna lica, obavještava o izmjenama odnosno o brisanju imena sa liste sankcija prema Al Kaidi: