Manja slova Veća slova RSSUSPNFT

aspn

Liste terorista i teroristickih organizacija

21.10.2016.

Informacija o restriktivnim mjerama

Obavještavamo vas da su odluke o uvođenju međunarodnih restriktivnih mjera, koje je Vlada Crne Gore usvojila na osnovu člana 7 Zakona o međunarodnim restriktivnim mjerama, dostupne na zvaničnoj internet stranici Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija. Takođe, na pomenutom sajtu možete naći i informacije o datumu važenja uvedenih restriktivnih mjera.

14.09.2016.

Obavještenje o izmjenama u listi sankcija UN

Ovdje možeti preuzeti notu predsjedavajućeg Komiteta Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija (koji je uspostavljen u skladu sa Rezolucijom SBUN 1518 (2003)), kojom navedeni Komitet obavještava da je došlo do izmjene na listi lica i entiteta prema kojima su uvedene restriktivne mjere u skladu sa paragrafima 19 i 23 Rezolucije1483 (2003), odnosno prema kojima su uvedene restriktivne mjere raspolaganja sredstvima i imovinom.

06.09.2016.

Obavještenje o izmjenama u listi sankcija UN

Ovdje možeti preuzeti note predsjedavajućeg Komiteta Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija kojom se, na osnovu rezolucija 1267 (1999), 1989 (2011) i 2253 (2015) koje se odnose na ISIL i Al-Kaidu i na sa njima povezanim pojedincima, grupama, subjektima i entitetima, obavještava o izmjenama u listama fizičkih i pravnih lica prema kojima se primjenjuju mjere ograničenja raspolaganja sredstvima, zabrana putovanja i embargo na naoružanje.

01.09.2016.

Obavještenje o sankcijama prema Centralno Afričkoj Republici

Ovdje možeti preuzeti notu predsjedavajućeg Komiteta Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija za sankcije prema Centralno Afričkoj Republici koja ukazuje na promjene na listi fizičkih i pravnih lica prema kojima važe restriktivne mjere propisane Rezolucijom 2262 (2016), odnosno mjere zamrzavanja imovine i sredstava i zabrana ulaska i tranzita preko teritorije država članica.