Manja slova Veća slova RSSUSPNFT

aspn

Liste terorista i teroristickih organizacija

09.03.2017.

Obavještenje o izmjenama na Sankcionoj listi 1988

Ovdje možeti preuzeti notu predsjedavajućeg Komiteta Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija koji je uspostavljen na osnovu Rezolucije 1988 (2011), a kojom se obavještava da je došlo do izmjene na listi fizičkih i pravnih lica prema kojima su uvedene restriktivne mjere u skladu sa paragrafom 1 Rezolucije 2255 (2015).

27.02.2017.

Obavještenje o izmjenama u listi sankcija UN

Ovdje možeti preuzeti notu predsjedavajućeg Komiteta Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija kojom se, na osnovu rezolucija 1267(1999), 1989 (2011) i 2253 (2015) koje se odnose na ISIL, Al Kaidu i s njima povezanim pojedincima, grupama, subjektima i entitetima, obavještava o izmjenama na listama fizičkih i pravnih lica prema kojima se primjenjuju restriktivne mjere u skladu sa paragrafom 2 rezolucije 2253 (2015).

27.02.2017.

Obavještenje o izmjenama u listi sankcija UN

Ovdje možeti preuzeti notu predsjedavajućeg Komiteta Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija kojom se, na osnovu rezolucija 1267(1999), 1989 (2011) i 2253 (2015) koje se odnose na ISIL, Al Kaidu i s njima povezanim pojedincima, grupama, subjektima i entitetima, obavještava o izmjenama na listama fizičkih i pravnih lica prema kojima se primjenjuju restriktivne mjere u skladu sa paragrafom 2 rezolucije 2253 (2015).

24.02.2017.

Produženo trajanje restriktivnih mjera povodom situacije u Tunisu

Obavještavamo da je Savjet EU donio Odluku 2017/153/CFSP kojom se produžava trajanje restriktivnih mjera povodom situacije u Tunisu do 31. januara 2018. godine. Ovdje možete preuzeti navedenu Odluku kojom se, pored produženja primjene restritkivnih mjera, mijenjaju i podaci za dva lica sa liste.

17.01.2017.

Obavještenje o izmjenama u listi sankcija UN

Ovdje možeti preuzeti notu predsjedavajućeg Komiteta Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija kojom, u skladu sa rezolucijom 1988(2001), obavještava o izmjenama na listama fizičkih i pravnih lica (Sankciona lista) prema kojima se primjenjuju restriktivne mjere u skladu sa paragrafom 1 rezolucije 2255 (2015).

27.12.2016.

Obavještenje o izmjenama u listi sankcija UN

Ovdje možeti preuzeti notu predsjedavajućeg Komiteta Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija kojom se, na osnovu rezolucija 1267 (1999), 1989 (2011) i 2253 (2015), koje se odnose na ISIL i Al-Kaidu i sa njima povezane pojedince, grupe, subjekte i entitete, obavještava o izmjenama na listama fizičkih i pravnih lica prema kojima se primjenjuju mjere shodno paragrafu 2 rezolucije 2253 (2015).

27.12.2016.

Komitet za sankcije

Ovdje možeti preuzeti notu predsjedavajućeg Komiteta Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija koji je osnovan u skladu sa rezolucijom 2206 (2015), koja se odnosi na Južni Sudan, kao i notu predsjedavajućeg Komiteta Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija koji je osnovan u skladu sa rezolucijom 1533(2004), koja se odnosi na Demokratsku Republiku Kongo, kojima dostavljaju izvještaje sa sastanaka gore pomenutih komiteta i izvještaje sa neformalnih konsultacija održanih 9. novembra 2016. godine