Manja slova Veća slova RSSUSPNFT

aspn

Liste terorista i teroristickih organizacija

17.02.2020.

Evropska unija ažurirala listu lica, grupa i subjekata na koja se primjenjuju posebne mjere u borbi protiv terorizma

Dana 13. januara 2020. godine, Savjet je usvojio Odluku (ZVBP) 2020/20 kojom se ažurira lista lica i subjekata umješanih u terorističke aktivnosti kao što je to navedeno u Zajedničkom stavu EU 2001/931 od 27. decembra 2001. godine.

18.11.2019.

Vlada Šri Lanke ažurirala listu označenih fizičkih i pravnih lica u skladu sa Rezolucijom Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija 1373

Ovdje možete preuzeti ažuriranu listu vlade Šri Lanke označenih fizičkih lica, grupa i pravnih lica u skladu sa Regulativom UN broj 1 od 2012. godine, koja je donijeta na osnovu Rezolucije Savjeta bezbjednosti (1373 od 2001. godine) o označavanju fizičkih i pravnih lica povezanih sa terorizmom i finansiranjem terorizma na nacionalnom nivou.

26.04.2018.

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uvođenju restriktivnih mjera utvrđenih odlukama Savjeta Evropske unije povodom situacije u Ukrajini

Vlada Crne Gore je, na sjednici od 12. aprila 2018. godine, donijela Odluku o izmjenama Odluke o uvođenju međunarodnih restriktivnih mjera utvrđenih odlukama Savjeta Evropske unije 2014/119/ZVBP od 5. marta 2014. godine, 2015/143/ZVBP od 29. januara 2015. godine, 2015/364/ZVBP od 5. marta 2015. godine, 2015/876/ZVBP od 5. juna 2015. godine i 2015/1781/ZVBP od 5. oktobra 2015. godine i 2016/318/ZVBP od 4. marta 2016. godine i 2017/381/ZVBP od 3. marta 2017. godine povodom situacije u Ukrajini (objavljena u Službenom listu CG, br. 26/2018).

28.03.2018.

Odluka o izmjeni i dopunama odluke o uvođenju međunarodnih restriktivnih mjera u odnosu na djelovanja koja podrivaju ili ugrožavaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine

Vlada Crne Gore je, na sjednici od 22. februara 2018. godine, donijela Odluku o izmjeni i dopunama Odluke o uvođenju međunarodnih restriktivnih mjera utvrđenih odlukama Savjeta Evropske unije 2014/145/ZVBP od 17. marta 2014. godine, 2014/151/ZVBP od 21. marta 2014. godine

02.11.2017.

Označavanje organizacije kao terorističke od strane Stejt Departmenta

Državni sekretar SAD je označio Abdallah Azzam brigade stranom terorističkom organizacijom u skladu sa sekcijom 219 Akta o imigraciji i državljanstvu. Oni će biti proglašeni i specijalno označenim globalnim teroristima (SDGT) u skladu sa Izvršnom naredbom 13224 (https://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2017/11/275241.htm). Državljanima SAD je zabranjeno da sa grupom stupaju u poslovne kontakte ili da im svjesno pružaju materijalnu podršku, a imovina grupe pod jurisdikcijom SAD se zamrzava.

21.08.2017.

Obavještenje o izmjenama u listi sankcija UN

Obavještenje o izmjenama u listi sankcija UN Ovdje možeti preuzeti notu predsjedavajućeg Komiteta Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija za sankcije prema ISIL-u i Al Kaidi, kojom se obavještava o izmjenama na listama fizičkih i pravnih lica koja su predmet zabrane putovanja i/ili zamrzavanja imovine. NAPOMENA: U cilju dosljedne i potpune implementacije sankcionih režima Savjeta bezbjednosti UN, potrebno je redovno provjeravati zvanične veb sajtove komiteta za sankcije (www.un.org/sc/committees) koji sadrže ažurirane liste fizičkih i pravnih lica koja podliježu sankcionom režimu.

05.07.2017.

Obavještenje o izmjenama u listi sankcija UN

Ovdje možeti preuzeti notu predsjedavajućeg Komiteta Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija kojom se, na osnovu rezolucija 1267(1999), 1989 (2011) i 2253 (2015) koje se odnose na ISIL, Al Kaidu i sa njima povezanim pojedincima, grupama, subjektima i entitetima, obavještava o izmjenama na listama fizičkih i pravnih lica prema kojima se primjenjuju restriktivne mjere u skladu sa paragrafom 2 rezolucije 2253 (2015).

05.07.2017.

Odluka o uvođenju restriktivnih mjera kao odgovor na nezakonitu ankesiju Krima i Sevastopolja

Savjet EU produžio je važenje restriktivnih mjera kao odgovor na nezakonitu ankesiju Krima i Sevastopolja. Ovdje možete preuzeti Odluku Savjeta EU.

28.06.2017.

Ovdje možeti preuzeti notu predsjedavajućeg Komiteta Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija kojom se, na osnovu rezolucija 1267(1999), 1989 (2011) i 2253 (2015) koje se odnose na ISIL i Al Kaidu

Ovdje možeti preuzeti notu predsjedavajućeg Komiteta Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija kojom se, na osnovu rezolucija 1267(1999), 1989 (2011) i 2253 (2015) koje se odnose na ISIL, Al Kaidu i s njima povezanim pojedincima, grupama, subjektima i entitetima, obavještava o izmjenama na listama fizičkih i pravnih lica prema kojima se primjenjuju restriktivne mjere u skladu sa paragrafom 2 rezolucije 2253 (2015).