Мања слова Већа слова РССУСПНФТ

аспн

 ЕЛЕКТРОНСКО ИЗВЈЕШТАВАЊЕЕлектронско извјештавање о готовинским, сумњивим и другим трансакцијама обвезници могу вршити преко Портала Сектора за финансијско-обавјештајне послове у складу са Правилником о достављању података о готовинским, сумњивим и другим трансакцијама финансијско-обавјештајној јединици.


Приступ Порталу је могућ уз кориснички налог и квалификовани дигитални цертификат за електронски потпис.ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА ЗА ЕЛЕКТРОНСКО ИЗВЈЕШТАВАЊЕ:


За отварање корисничког налога потребно је доставити Захтјев за отварање корисничког налога за овлашћено лице, односно замјеника овлашћеног лица, као и јавни кључ дигиталног цертификата.


Образац - Одлука о именовању овласценог лица.пдф

ОБРАСЦИ ЗА ИЗВЈЕШТАВАЊЕ:

Образац 3 - БАНКЕ.пдф


За додатне информације се можете обратити путем мејла Сектора за финансијско-обавјештајне послове фој@фој.гов.ме или на телефон 020/210-025.