Мања слова Већа слова РССУСПНФТ

аспн

Директиве Европске уније

19.05.2006.

Директива 2005/60/ЕЦ Европског парламента и Савјета

ДИРЕКТИВА 2005/60/ЕЦ Европског парламента и Савјета
од 26. октобра 2005.

О превенцији употребе финансијског система у сврхе прања новца и финансирања тероризма

ЕВРОПСКИ ПАРЛАМЕНТ И САВЈЕТ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ,

Узимајући у обзир Уговор који је формирао Европску заједницу, а нарочито члан 47(2), прву и трећу реченицу, и с тим у вези члан 95.,

Узимајући у обзир приједлог Комисије,

Узимајући у обзир мишљење Европског економског и социјалног вијећа [1],

Узимајући у обзир мишљење Европске Централне банке [2],

Поступајући у складу са процедуром постављеном у члану 251. Уговора [3]

Доwнлоад

19.05.2006.

Директива 2001/97/ЕЦ Европског парламента и Савјета

ДИРЕКТИВА 2001/97/ЕЦ ЕВРОПСКОГ ПАРЛАМЕНТА И
САВЈЕТА

4. децембар 2001

којом се мијења и допуњује Директива Савјета 91/308/ЕЕЦ о спрјечавању коришћења финансијског система у сврхе прања новца

ЕВРОПСКИ ПАРЛАМЕНТ И САВЈЕТ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ,

Полазећи од Уговора о оснивању Европске заједнице, посебно од чл. 47(2), прве и треће реченице, и чл. 95 поменутог Уговора,

Полазећи од приједлога Комисије,

Полазећи од мишљења Економског и социјалног комитета,

Поступајући у складу са процедуром наведеном у чл. 251 Уговора, у свијетлу заједничког текста одобреног од стране Арбитражног комитета (Цонцилиатион Цоммиттее) 18. септембра 2001,

Доwнлоад

19.05.2006.

Директива Савјета о спрјечавању употребе финансијског система у сврхе прања новца (91/308/ЕЕЦ)

ЕВРОПСКА УНИЈА
Директива Савјета о спрјечавању употребе финансијског система
у сврхе прања новца (91/308/ЕЕЦ)
САВЈЕТ ЕВРОПСКИХ ЗАЈЕДНИЦА,

Полазећи од Уговора о оснивању Европске економске заједнице, нарочито чл. 57(2), прве и треће реченице, и чл