Мања слова Већа слова РССУСПНФТ

аспн

Црна и Бијела листа

15.03.2022.

Листе држава које не примјењују/у недовољној мјери примјењују стандарде СПН/ФТ

У складу са Чланом 23 (4) Закона о спрјечавању прања новца и финансирања тероризма, Управа полиције – Сектор за финансијско-обавјештајне послове објављује листе држава које, на основу података међународних организација, не примјењују/у недовољној мјери примјењују стандарде СПН/ФТ.

20.07.2021.

Листа држава које не примјењују стандарде СПН јун 2021

У складу са Чланом 23 (4) Закона о спрјечавању прања новца и финансирања тероризма, Управа полиције – Сектор за финансијско обавјештајне послове објављује листе држава које, на основу података међународних организација, не примјењују/у недовољној мјери примјењују стандарде СПН/ФТ.

02.03.2021.

Листе држава које не примјењују/у недовољној мјери примјењују стандарде СПН/ФТ

У складу са Чланом 23 (4) Закона о спрјечавању прања новца и финансирања тероризма, Управа полиције – Сектор за финансијско-обавјештајне послове објављује листе држава које, на основу података међународних организација, не примјењују/у недовољној мјери примјењују стандарде СПН/ФТ.

16.12.2020.

Листа држава које не примјењују стандарде СПН-ФТ

У складу са Чланом 23 (4) Закона о спрјечавању прања новца и финансирања тероризма, Управа полиције – Сектор за спрјечавање прања новца и финансирања тероризма објављује листу држава које, на основу података међународних организација, имају недостатке у области спречавања прања новца и финансирања тероризма.

05.05.2020.

Листа држава које не примјењују стандарде СПН-ФТ

У складу са Чланом 23 (4) Закона о спрјечавању прања новца и финансирања тероризма, Управа полиције – Сектор за спрјечавање прања новца и финансирања тероризма објављује листу држава које, на основу података међународних организација, имају у области спречавања прања новца и финансирања тероризма.

01.11.2019.

Листа држава које не примјењују стандарде СПН-ФТ

У складу са Чланом 23 (4) Закона о спрјечавању прања новца и финансирања тероризма, Управа полиције – Сектор за спрјечавање прања новца и финансирања тероризма објављује листу држава које, на основу података међународних организација, имају у области спречавања прања новца и финансирања тероризма

09.07.2019.

2019 Листа држава које не примјењују стандарде СПН-ФТ

У складу са Чланом 23 (4) Закона о спрјечавању прања новца и финансирања тероризма, Управа полиције – Сектор за спрјечавање прања новца и финансирања тероризма објављује листу држава које, на основу података међународних организација, имају у области спречавања прања новца и финансирања тероризма.

05.07.2018.

Јул 2018 Листа држава које не примјењују стандарде у области СПН

Листа држава које не примјењују, или у недовољној мјери примјењују, стандарде у области СПН/ФТ У складу са Чланом 23 (3) Закона о спрјечавању прања новца и финансирања тероризма, Управа за спрјечавање прања новца и финансирања тероризма објављује Листу држава које, на основу података међународних организација, не примјењују стандарде у области спречавања прања новца и финансирања тероризма

10.07.2017.

Јун 2017 Листа држава које не примјењују стандарде у области СПН-ФТ

Листа држава које не примјењују, или у недовољној мјери примјењују, стандарде у области СПН/ФТ У складу са Чланом 23 (3) Закона о спрјечавању прања новца и финансирања тероризма, Управа за спрјечавање прања новца и финансирања тероризма објављује Листу држава које, на основу података међународних организација, не примјењују стандарде у области спречавања прања новца и финансирања тероризма: Демократска Народна Република Кореја (ДНРК) Поред тога, ФАТФ је упутио позив државана чланицама и другим државама да примјењују продубљене мјере провјере идентитета и праћења пословања клијента (ЦДД мјере) пропорционално ризицима који проистичу из недостатака у вези са Ираном. Државе у чијим су системима спречавања прања новца и финансирања тероризма утврђени извјесни стратешки недостаци и чији напредак подлијеже континуираном надзору од стране ФАТФ-а: Босна и Херцеговина Етиопија Ирак Сирија Уганда Вануату Јемен