Мања слова Већа слова РССУСПНФТ

аспн

Прање новца и финансирање тероризма

24.06.2016.

Финансирање тероризма

Финансирање тероризма је прикупљање и дистрибуција средстава са намјером да се искористе за вршење терористичких аката, као и за финансирање активности терористичких организација или индивидуалних терориста

24.06.2016.

Прање новца и фазе прања новца

Прање новца је процес прикривања незаконитог поријекла новца или имовине стечених криминалом. У случајевима када је имовинска корист стечена извршењем кривичног дјела, криминалац или организована криминална група, тражи начин да користе стечени новац или имовину тако да својим активностима не привлаче пажњу надлежних органа. Стога врше читав низ трансакција са крајњим циљем да се наведени новац или имовина прикажу као законито стечени.