Manja slova Veća slova RSSUSPNFT

aspn

Pranje novca i finansiranje terorizma

24.06.2016.

Finansiranje terorizma

Finansiranje terorizma je prikupljanje i distribucija sredstava sa namjerom da se iskoriste za vršenje terorističkih akata, kao i za finansiranje aktivnosti terorističkih organizacija ili individualnih terorista

24.06.2016.

Pranje novca i faze pranja novca

Pranje novca je proces prikrivanja nezakonitog porijekla novca ili imovine stečenih kriminalom. U slučajevima kada je imovinska korist stečena izvršenjem krivičnog djela, kriminalac ili organizovana kriminalna grupa, traži način da koriste stečeni novac ili imovinu tako da svojim aktivnostima ne privlače pažnju nadležnih organa. Stoga vrše čitav niz transakcija sa krajnjim ciljem da se navedeni novac ili imovina prikažu kao zakonito stečeni.