Мања слова Већа слова РССУСПНФТ

аспн


ЕЛЕКТРОНСКО ИЗВЈЕШТАВАЊЕЕлектронско извјештавање о готовинским, сумњивим и другим трансакцијама обвезници могу вршити преко Портала Сектора за финансијско-обавјештајне послове у складу са Правилником о достављању података о готовинским, сумњивим и другим трансакцијама финансијско-обавјештајној јединици.

Правилник о достављању података о готовинским, сумњивим и другим трансакцијама.пдф

Приступ Порталу је могућ уз кориснички налог и квалификовани дигитални цертификат за електронски потпис.ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА ЗА ЕЛЕКТРОНСКО ИЗВЈЕШТАВАЊЕ:


За отварање корисничког налога потребно је доставити Захтјев за отварање корисничког налога за овлашћено лице, односно замјеника овлашћеног лица, као и јавни кључ дигиталног цертификата.

Образац - Захтјев за отварање, суспензију и азурирање корисницког налога.пдф


Упутство за експортовање јавног кљуца.пдфОБРАСЦИ ЗА ИЗВЈЕШТАВАЊЕ:
За додатне информације се можете обратити путем мејла Сектора за финансијско-обавјештајне послове   фој@фој.гов.ме  или на телефон 020/210-025.